forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Mehmet Tezkan'?n Milliyet'te "Siyasetçiler az konu?unca ülke rahatl?yor" ba?l?kl? yaz?s?na gönderme yaparak ?unlar? söyledi: "Kö?e yazarlar?, siz ne kadar az yazarsan?z ülke o kadar huzur bulur"
 

Ak Parti Grup toplant?s?nda yapt??? konu?mada Ba?bakan Erdo?an ?unlar? söyledi:
 
 
"Geçmi?te bir kö?e yazar? haftada bir ya da iki yaz? yazard?. Ama ?imdi bunlar her günü b?rak, yar?m saatte bir kö?e yaz?s? yazabiliyorlar. Bunlar kendilerinin söyledikleri... ?imdi ise yar?m saatte an?nda sipari? hemen bir yaz?. Bu hale geldi. Bunlar?n yapt?klar? tahrikten ba?ka bir ?ey de?ildir."
 

MEHMET TEZKAN NE YAZDI?
 
Ba?bakan Erdo?an bu sözleri Milliyet Gazetesi'nde yazan Mehmet Tezkan'?n "S?YASETÇ?LER AZ KONU?UNCA ÜLKE RAHATLIYOR!" ba?l?kl? yaz?s?na  atfen söyledi.
 
Mehmet Tezkan bugünkü yaz?s?nda ?unlar? yazm??:
 
Bayram çok sakindi.. Bayram gibi bayramd?..   Ne gerginlik vard? ne laf atma ne sata?ma.. Dört gün boyunca bamba?ka havadayd?k..
Sihirli bir el de?di gündemimiz de?i?ti sanki..
Nedenini dü?ündüm..
 
Buldum.. Siyasetçiler tatile ç?km??t?!
Gerçi bayram nöbetçisi Bülent Ar?nç yine bo? durmam?? acayip bir laf etmi?ti ama ne demek istedi?i anla??lmad??? için kimse üstünde durmad?..
Sözü aynen ?öyleydi: “Bayramdan sonra ne Dan??tay kalacak ne Bülent Ar?nç”
Koskoca Ba?bakan Yard?mc?s? kendini Dan??tay binas?nda patlatmayaca??na göre laf?n?n ba?ka bir anlam? vard?r herhalde..
Bugün, yar?n anlar?z..
Neyse konumuz bu de?il zaten..
Siyasetçilerin yoklu?unda hayat?n normalle?ti?i!. Güzelle?ti?i!.
*
Görürsünüz.. Bugün partilerin grup toplant?lar?yla birlikte o sert hava, keskin hava yine ülkenin atmosferini kaplar..
*
Avrupa ülkelerinde böyle de?il.. Liderler z?rt p?rt konu?muyor, her konuda ahkâm kesmiyor..
Bizde günde üç kere dört kere konu?an bile var.. Her mikrofona bir laf söylüyorlar, söylemek zorunda hissediyorlar..
Domuz gribi a??s? konusunda bile demeç verdiler ya..
Kampla?t?lar ya, ayr??t?lar ya..
Pes dedim!
*
Sadece çok önemli meselelerde demeç veren, haftada en fazla bir gün konu?an ba?bakan?m?z olsa ne yapar?z acaba..
Her konuda konu?mad??? için cahil diye yaftalar m?y?z?
Az konu?tu?u için tembel diye suçlar m?y?z?
Yoksa..
Yan gelip yat?yor, meydan meydan dola??p halka seslenmiyor diye kendini be?enmi? mi ilan ederiz..
Bat? tipi liderlerle kar??la?sak ne yapar?z?
K?zar m?y?z..
Sever miyiz..
*
Bu ne biçim siyaset, tad? yok tuzu yok.. Ne hakaret var, ne kavga, bu kadar? da fazla diye bugünleri  yad eder miyiz!..
Ne dersiniz..
Sizce..
Siyasetçinin çok konu?an? m?, az konu?an? m? k?ymetli?..
 
 
 
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri