forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Amerikan haber kanallar? s?n?fta kald?

Aktif .

ET?KETLER:ABD Medyas?

erdogan-obamaAmerikan merkezli haber kanallar? yay?nc?l?kta görülmemi? bir yola ba?vurdular... 

Ba?bakan Erdo?an ile ABD Ba?kan? Barack Obama'n?n Beyaz Saray'da düzenledi?i bas?n toplant?s?n?n canl? yay?n? s?ras?nda ABD kanallar?n tamam? skandal denilebilecek bir yay?nc?l??a imza att?.

Bas?n toplant?s? s?ras?nda Ba?kan Obama'n?n konu?tu?u anlar? Beyaz Saray'a ba?lan?p canl? yay?nlayan Amerikan haber kanallar? söz s?ras? Erdo?an'a geldi?i zaman çeviri yapmak yerine, yay?n? kesip di?er haber ak??lar?n? yay?nlad?lar.

Erdo?an'?n Türkçe konu?malar?n? ?ngilizceye çevirmeyen kanallar, Türk gazetecilerin sorular?n? bile yay?nlamad?. Konu?ma s?ras? Obama'ya geldi?inde yeniden Beyaz Saray'a dönüp canl? yay?na geçen haber kanallar?n?, ABD Medyas? da ele?tirdi.

ABD'nin ünlü haber sitesi Huffington Post bas?n toplant?s?nda s?ras?nda çe?itli haber kanallar?n?n canl? yay?nlar?ndan kaydetti?i görüntüleri yay?nlay?p, "Amerikan kanallar? Ba?bakan Erdo?an'dan nefret ediyor" ba?l???yla vererek, haber kanallar?n? ele?tirdi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri