forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Yeni internet yasas? neleri de?i?tirecek?

internet-560Meclis'te kabul edilen internet eri?imi ile ilgili maddelerde neler var?  

Yeni maddeye gre, internet ortam?nda yap?lan yay?n ieri?i nedeniyle zel hayat?n?n gizlili?inin ihlal edildi?ini iddia eden ki?iler, Telekomnikasyon ?leti?im Ba?kanl???na do?rudan ba?vurarak ieri?e eri?imin engellenmesi tedbirinin uygulanmas?n? isteyebilecek.

Cumhurba?kan? Abdullah Gl'n onaylamas? halinde yrrl?e girecek internet dzenlemesi ?u ?ekilde olacak;

- Anahtar kelimelerle "uygunsuz ierik" belirlenip sayfa kald?r?labilecek.

- Eri?im engelleme, URL adresi tabanl? yap?labilecek.

- Yer sa?lay?c? yurt d???ndaysa bile eri?im engellenebilecek. DNS de?i?tirerek bir siteye girilemeyecek.

- Hkimler, 24 saat iinde sansr karar? verebilecek. "Zararl?" ierik ?kar?lmazsa, 500-1.000 TL aras?nda gnlk para cezas? kesilecek.

- T?B ba?kan?na internet sitesi eri?im engelleme yetkisi verilecek.  

- Birli?e gnderilecek olan "eri?imin engellenmesi karar?" 4 saat iinde uygulanmak zorunda olacak.

- ?nternetteki ierikler genel anlamda de?il. sayfa baz?nda da engellenebilecek. Yani bir siteyi komple kapatma yerine ?ikayete konu olan sayfas? kapat?labilecek.

T?B BA?KANINDAN ELE?T?R?LERE YANIT

Telekomnikasyon ?leti?im Ba?kanl???'n?n (T?B) ba?l? oldu?u Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu'nun ba?kan? Tayfun Acarer, yasan?n bu haliyle hayata gemesi halinde rnek olaylarla uygulama detaylar?n? a?klad?.

Yasan?n bu haliyle hayata gemesi halinde rnek olaylarla uygulama detaylar?n? a?klayan Acarer, kamuoyundaki baz? ele?tirilere de yan?t verdi.

-Dzenlemede, "ki?ilik haklar?n?n ihlali" ve "zel hayat?n gizlili?i" olarak 2 kritik ifade var.

-Ama, ki?ilerin ma?duriyetinin nlenmesi. Bu ki?ilerin illa internet kullan?c?s? olmas? da gerekmez. Sokaktaki herhangi bir ki?i de olabilir. Ki?ilik haklar?n? ihlali, hakaret, sulama, itham olarak d?nebilirsiniz.

-Byle bir sorunu olan vatanda?, bu ieri?i ?kartam?yor. Mevcut durumda nce "yer sa?lay?c?ya" gideceksiniz. Ama bunlar?n yzde 95'ten fazlas? yurtd???nda.

-Facebook, Twitter, Youtube... 2 gn bekliyorsunuz o?unlukla cevap alam?yorsunuz. nk bu tr byk uluslararas? yer sa?lay?c?lar, evrensel sulara bak?yorlar...

-Bizim vatanda?, yan?t alamay?nca mahkemeye gitmek zorunda. Diyelim mahkeme sana yap?lan bu sulama yersiz, haks?z dedi. "Hakl?s?n" ka??d?n? da verdi.

-Mahkeme karar?n? elinize al?p T?B'e, BTK'ya, Bakanl??a ba?vuruyorsunuz. Elimde mahkeme karar? var, niye uygulam?yorsun?' diyeceksiniz tabii olarak. Peki neyi uygulayaca??m ben? ?eri?in ?kart?lmas?n?... E nas?l ?kartaca??m? Yer sa?lay?c? yurt d???nda. Mahkemenin sz gemiyor ki ona, benim szm gesin. Sylense de sonu al?nam?yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri