forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

finansal-times Almanya’da iflas bayra??n? çeken gazeteler aras?na Financial Times Deutschland da kat?ld?.

Gazetenin ba?l? oldu?u “Gruner+Jahr” Yay?nevi, zarar eden gazetenin yay?m?n?n durdurulaca??n? aç?klad?.

Frankfurter Rundschau gazetesinden sonra Alman medyas?ndan bir iflas haberi daha geldi. Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinde yer alan haberde, “Grun+Jahr” Yay?nevi Yönetim Kurulu’nun, ekonomi gazetesi “Financial Times Deutschland”? kapatmaya karar verdi?i ifade edildi. Habere göre yönetim kurulu, kapatma karar?na ekonomi medyas?nda kötü seyreden tirajlar? gerekçe gösterdi.

Reklam gelirlerinin azalmas? ve sat??lar?n dü?mesi nedeniyle yay?nevinin bu sene 15 milyon euro zarar edece?i tahmininde bulunuluyor. Bu zarar?n 10 milyon eurosunun ise Financial Times Deutschland gazetesinden kaynakland???, gazetenin yay?na ba?lad??? 2000 y?l?ndan bu yana toplam zarar?n?n 250 milyon euroya ula?t??? belirtiliyor. FAZ’da yer alan haberde, yay?nevinin internette yay?n yapma gibi alternatif çözüm modelleri üzerinde durmad???, bunun ekonomik aç?dan verimli olmad??? ifade edildi.

“Gruner+Jahr” Yay?nevi dört y?l önce kendisine ba?l? ekonomi medyas?nda reform yaparak ayr? bir bölüm haline getirmi?ti. Steffen Klusmann yöneticili?indeki merkez ekonomi servisi o günden bu yana Financial Times Deutschland'?n yan? s?ra, “Impulse”, “Börse Online” ve “Capital” dergilerini de haz?rl?yor.

Financial Times Deutschland gazetesinin tiraj? 2012 y?l?n?n üçüncü çeyre?inde günde ortalama 102 bin dolay?nda idi.

Deutsche Welle Türkçe

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri