forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Ahmet Davuto?lu

ahmet-davutoglu-650AK Parti il ba?kanlar?n?n, genel ba?kanl?k ve ba?bakanl?k için Ahmet Davuto?lu'nu önerdi?i ortaya ç?kt?.

Recep Tayyip Erdo?an'?n cumhurba?kanl??? adayl???n? aç?klamas?ndan bu yana yerine kimin geçece?i tart??mas? sürüyor. Yeni ?afak gazetesi, AK Partililerin genel ba?kanl?k için Ahmet Davuto?lu ismini önerdi?ini yazd?.

AK Parti'de Geni?letilmi? ?l Ba?kanlar? toplant?s?na kat?lan il ba?kanlar? ve belediye ba?kanlar? genel ba?kan ve ba?bakanl?k için tekliflerini kapal? zarfla Ba?bakan Erdo?an'a sundu. Yeni ?afak'a konu?an il ba?kanlar? ve belediye ba?kanlar?, AK Parti'ye bir lider seçmediklerini genel ba?kan seçtiklerini söyledi. Erdo?an'?n cumhurba?kan? olmas?n?n büyük bir onur oldu?unu ifade eden te?kilat mensuplar?, 'Ancak bu durum Erdo?an'?n liderimiz olmas?n?n önünde bir engel de?il' de?erlendirmesini yapt?.   

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri