forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

chplikadinprovokatorGezi Park? Olaylar? ba?lad???ndan beri sosyal medyada pek çok yalan haber üretildi ama bu; 'Yok art?k' dedirten cinsten.


Baz? internet siteleri ve Sosyal medya ortam?nda binlerce ki?i taraf?ndan payla??lan videodaki görüntülerde, müftü e?i oldu?unu ve 5 vakit namaz k?ld???n? iddia eden ba?? kapal? bir kad?n, Ba?bakan Erdo?an'a a??r hakaretler ya?d?r?yor. 

DE??FRE OLDU

A Haber'de dün ak?am ekrana gelen "De?ifre" program?, binlerce ki?i taraf?ndan payla??lan provokasyon amaçl? görüntülerdeki kad?n?n kim oldu?unu ortaya ç?kard?.

Ad? Gül Ta?l? Cenal... ?stanbul Bilgi Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü mezunu. Bir dönem ?i?li Belediye Ba?kan? Mustafa Sar?gül Bas?n dan??manl??? kadrosunda yer ald?. Çe?itli yay?n organlar?nda muhabirlik, kad?n programlar?nda da yap?m asistanl??? yapt?. Gazetecili?i b?rakarak Bal?kesir'in Burhaniye ilçesine ta??nan Gül Ta?l? Cenal, bar i?letmecili?i yapmaya ba?lad?. 2010 y?l?nda CHP ?lçe Ba?kan? Faruk Celal ile evlendi. Gül Ta?l? Cenal Gezi Park? olaylar?nda ön s?ralarda yer ald?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri