forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

RAD?KAL YAZARINDAN GAZETELER?N DEKLARASYONUNA SERT TEPK?

Aktif .

avni-ozgurelSkyTurk 360 ekranlar?nda yay?nlanan Siyaset Meydan?'nda konu?an  Avni zgrel'den gazetelerin ortak deklarasyonuna sert tepki geldi.

 

"GAZETELER?N DERD? T?CAR? AMA GAZETEC?L???N ESASI HABER ALMA HAKKIDIR"

20 gazetenin yay?n ynetmenlerinin toplanarak yay?nlad??? deklarasyonun gazetecili?in temel esaslar?n? i?nedi?ini kaydeden zgrel gazetelerin derdinin ticari oldu?unu ama tart??man?n esas?n?n toplumun haber alma hakk? oldu?unu syledi. ?nternet medyas?na birlesikbasin.com ile ad?m atan zgrel gazetelerin zel ierik retti?i syleminin de sorgulama konusu oldu?unu vurgulad?.

"ZANNEDERS?N K? GAZETELER OK ZEL HABER YAPIYORLAR"

Gazetecili?in esas? halk?n haber alma hakk?d?r. Bu hakk? tv ile gazete ile internet medyas? ile kar??layabiliriz. Hayat yle bir h?z ald? ki an?nda ?renme talebi olu?tu. ?imdi tart??mada odak noktas? ticari oldu. Biz haber retiyoruz bunlar da bedava al?p kullan?yor diyorlar. Zannedersiniz ki ok zel haberler yap?yorlar da birileri de al?p bunlar? al?yor

"GAZETELER B?ZDEN HABER ALIYOR AMA AKS? OLUNCA FERYAT F?GAN ED?YOR"

"Trk medyas?n?n nas?l bir s?k?nt? iinde oldu?unu hepimiz biliyoruz haber retimi anlam?nda. Bunlar ocukluk hastal?klar?d?r ve geecektir. Biz 10 arkada?la al???yoruz ve arkada?lar sigortal? durumda. Ajanslara yeyiz... Yani kimse bedavadan getirip nmze koymuyor. Bizim haberleri srekli al?p al?p kullan?yor yaz?l? bas?n. Yani kendisinin byle bir hakk? oldu?unu d?nyor ama aksi durumda feryat figan ediyor."

1960'LARDA GAZETELER?N 5, 5 M?LYON T?RAJI VARDI NEDEN KAYBETT?LER?

"Benim gazetecile?e ba?lad???m y?llarda yani 1960'l? y?llarda Hrriyet ve Tercman gazeteleri 1 milyon tiraj yap?yordu. Gazetelerin toplam tiraj? ise 5,5 milyondu. G?rg?r dergisi 400 bin sat?yordu. Akis dergisi 70 bin, Hayat gibi mecmualar 100 bin sat?yordu. ?imdi Trkiye'nin nfusu artt?, okur yazar say?s? artt? ama tirajlar ok fazla d?? ya?ad?. Bu srecin nemli bir blmnde internet yoktu henz. Peki o zaman neden azald? bu tirajlar? Gazeteler bunu d?nmeli..."

Kaynak: http://www.birlesikbasin.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri