forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

yilmaz-erdogan'Sinemada Ezan' tart??mas?nda Hrriyet, tart??may? ba?latan Y?lmaz Erdo?an'a yklendi. Kltr Sanat sayfas? ve Ertu?rul zkk, Erdo?an'? szlerini geri ald?rman?n pe?inde... 

YILMAZ ERDO?AN NE DED??

Y?lmaz Erdo?an, ayl?k sinema dergisi Film Aras?na verdi?i syle?ide tart??may? ?karan ?u szleri syledi:

 Trkiyedeki bir sette gnde be? kez ezan iin durursun, Aziz Allah dersin, beklersin, ay iersin ama filmde duyulmaz o ezan. Bir yabanc? buraya geldi?inde mutlaka bir ?stanbul sabah? uyan?p ezan? eker. Sen de Bat?c? kafal? biri isen bunlar da bizi byle gsteriyor dersin szlerine destek verenler kadar tepki gsterenler de oldu."

Y?lmaz'?n bu szlerine en "?anl?" direni?i Hrriyet gazetesi gsterdi. Gazete "kltr sanat" sayfas?nda Erdo?an'a kar?? gsterilen tepkileri yay?nlarken  Ertu?rul zkk de k?esinde Y?lmaz Erdo?an'a, "Korktu?u iin byle sylyor" imas?nda bulundu.

Hrriyet'in Kltr Sanat sayfas?nda gr?lerine yer verdi?i isimlerin de?erlendirmesi... 

Tar?k Akan (Oyuncu):  Amac? iktidarla ba??n? glendirmek

Tunca Arslan (Sinema Yazarlar? Derne?i Ba?kan?): Kafas? kar???k

mit nal (Senarist-Ynetmen): 30 y?l nce sylenmesi gereken szler (http://www.hurriyet.com.tr
 

ERTU?RUL ZKK YEN? 'KORKU'TTU

Ertu?rul zkk Hrriyet'teki yaz?s?nda Y?lmaz Erdo?an'?n szlerini de?erlendirmi?. "Y?lmaz Erdo?an bir ?eyden mi korkuyor" demi? ve alt?na ?u sat?rlar? d?enmi?...  

(...)
Y?lmaz Erdo?an da korkmaya ba?lam??.
- B?R: ?u ana kadar gsterdi?i performans? tekrarlayamamaktan korkuyor.
- ?K?: ?inden geldi?i solcu mahallenin Para iin her ?eyi yapar sulamas?ndan ekiniyor.
- : Mizah yapmaktan korkuyor. (Bak i?te bu sonuncusunu ok iyi anl?yorum. Hakl? da.)
Oysa Cumhuriyet tarihinde mizaha en ok ihtiyac?m?z olan dnemi ya??yoruz. 
Gnlk psikolojilerimiz iin, sesimizi duyurabilmek iin, itiraz?m?z? dile getirmek iin;
Yani demokrasi iin.
Ama Y?lmaz da ?k?p, Arkada?, arkas?ndan Bravo Kapitano diye ba??rabilece?in bir fedai ar?yorsan, buyur sen ne ge derse;
Evet o byle derse; gemem tabii, sadece ?unu sylerim: 
?yi ki vard?n Y?lmaz. 
Ama ona haks?zl?k etmem. Ayn? ?eyi dnp, kendime de sylerdim.
Sonra ikimiz birden Leman ve Penguencilere dnp, Arkada?; iyi ki vars?n?z deriz. 
Ne de olsa vardiya onlarda.
Ama Y?lmazc???m sen ayr?lma, seninle i?imiz henz bitmedi.

MUHAFAZAKARLIK MODA YA, MAHALLEYE AYAK MI UYDURDU?

Mlakat? okurken, ?yle bir duyguya kap?ld?m. 
?imdi muhafazakrl?k moda ya, acaba Y?lmaz Erdo?an da m? mahalleye ayak uydurdu?
Neden mi byle d?nyorum? Bak?n ?yle diyor:
- ?ran sinemas? kimlik olu?turdu. Bizse bunu ba?aramad?k.
- nk onlar bir tarihte toplan?p szlklerinin tamam?n? de?i?tirmedi. 
- Divan ?iirini madara ettik, Farsay?, Arapay? madara ettik. ?ngilizceyi, Frans?zcay?, Bat? kltrn, Amerikay? kendi kafam?zda ycelttik. ?imdi Farsa bir ?iir okudu?umda bir lise ?rencisi seninle alay eder.
Geriye bir tek, Neden Necip Faz?l senaryosundan film ekmiyorsunuz demedi?i kalm??.

YAN? ??MD? ?RAN F?LMLER? B?Z?MK?LERDEN DAHA MI GZEL

O byle deyince, ben de ?unlar? d?nyorum:
- Osmanl?ca denilen dil dn sokakta konu?uluyordu da, bugn m vazgetik? 
- Trk sinemas?n?n kimli?i yok diyoruz da bugn Trk dizilerinin ba?ar?s?n? neyle a?klayaca??z? 
Yani ?imdi ?ran filmleri bizimkilerden daha m? gzel? Yapma Allah a?k?na... Sen ki Vizontele, Organize ??ler gibi benim defalarca seyretti?im harika filmleri yapan insans?n, bunu bari sen syleme...
- Trk ocu?una Farsa ?iir okumaya kalkarsan elbette gler. Svahili dilinde okursan da gler. Ama anlayaca?? Trke ile Fars ?iiri okursan glmez.

ORGAN?ZE ??LERE EZAN SES? KOYDUN DA ?T?RAZ MI ETT?K

En renklisini de sona b?rak?yorum.
Soruyor Y?lmaz Erdo?an:
Trkiyedeki bir sette gnde be? kez ezan iin durursun, aziz Allah dersin, beklersin, ay iersin ama filmde duyulmaz o ezan. Neden?
Sevgili Y?lmaz;
Bunu niye bize sylyorsun ki.
?zmirde Yeni Do?an Mahallesinde Organize ??leri ekerken, ezan sesi koydun da itiraz eden mi oldu?
Her ?talyan filminde an sesi duymuyoruz.
Ezan sesi duydu?umuz, camide namaz seyretti?imiz dnya kadar Trk filmi var.
Kimsenin de byle bir kompleksi yok.
O nedenle, durup dururken, Trk filmlerinin jeneri?ine ezan sesini monte etmeyi ben anlamad?m.
80 bin camimizden gnde be? vakit ezan sesi geliyor.
?steyen yapt??? filmde fona ezan sesi koyar, isteyen de koymaz.
Ama mahalle istedi diye filmlere ezan kotas? koymaya kalkmak bana do?ru grnmedi. (http://www.hurriyet.com.tr/)

YILMAZ ERDO?AN TW?TTER'DAN YANIT VERD?

Y?lmaz Erdo?an, szlerinden dolay? kendisini ele?tirenlere Twitterdan ?iir gibi bir yan?t verdi:

Bar??t?rmak iin sylenen kstrmek iin kullan?lmaz.

Man?etlerle meram? sertle?tirmek iyi niyetlilik olmaz.

Be? sayfal?k rportaj?n cmlesiyle kanaat geli?tirilmez.

K?zg?nl???n hibir tr skunet getirmez.

D?nce zgrl? uygulan?r, sadece talep edilmez.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri