forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

ertugrul_ozkok_bildHürriyet'in eski genel yay?n yönetmeni Ertu?rul Özkök, Almanya'n?n bulvar gazetesi Bild'e kö?e yazar? oldu. Genel yay?n yönetmeni Kai Diekmann'la iyi arkada? olan Özkök, ilk yazas?nda "..provoke etmekte çok kabiliyetliyim. ?sterseniz ?imdiden bir örnek vereyim. Mesela Sarrazin’in Türkler’le ilgili görü?ü.Vallahi adama tamamen kat?l?yorum. 'Aptal Türklerle' ilgili benim de genetik görü?lerim var."diye yazm??...

Özkök'ün Bild'de yay?nlanan ilk yaz?s? ?öyle...


Benim ad?m Ertugrul Özkök. Siz görmüyorsunuz ama; “G”nin” üzerinde ufak, yar?m daire ?eklinde bir i?aret var. Bu, ad?m?n Türkle?tirilmi? Latin alfabesi ile yaz?ld???n? gösteriyor. 1947 y?l?nda Izmir’de do?dum. Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmi? bir anne ve baban?n çocu?uyum.

Müslüman?m, ama namaz k?lmam, oruç tutmam, camiye gitmem. Buna kar??l?k iyi bir ?arap uzman?y?m.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okudum. Fransa’da „Enformasyon bilimleri” dal?nda doktora yapt?m. Sonra gazeteci oldum ve 20 y?l boyunca Hurriyet Gazetesi’nin genel yay?n yönetmenli?ini yapt?m.

Diyebilirsinizki, bir Türk”ün gazetemiz “Bild”de ne i?i var?” Bak?n, ben çok ne?eli bir insan?m. Emin olun: birlikte çok e?lenece?iz.

John Irving’ in bir roman?n?n ba?l???yla size ?unu vaat ediyorum: “The world acording to a Turk.” Yani, ayk?r? ve farkl? bir Türk’ün gözüyle neler görünüyor anlataca??m.

Risk almay? severim.

May?nl? arazilere girece?im.

Bazen Almanlar? k?zd?raca??m, bazen Türkleri. Bazen Müslümanlar?n ho?una gidece?im, bazen H?ristiyanlar?n. Bazen ikisini birden k?zd?raca??m - provoke etmekte çok kabiliyetliyim.

?sterseniz ?imdiden bir örnek vereyim:Mesela Sarrazin’in Türkler’le ilgili görü?ü. Vallahi adama tamamen kat?l?yorum. “Aptal Türklerle” ilgili benim de genetik görü?lerim var.

Ancak… Sarrazin’i destekleyen Alman okurlar?m: sak?n hemen sevinmeyin. Ve Türk ve Kürt okurlar?m: sizler de hemen sevinmeyin. Biraz sab?r…

Söz. Birlikte e?lenece?iz.YAZININ KAYNA?I: http://www.bild.de/BILD/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri