forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

nihat_gencReferandum sonucu ulusalc? cephede derin bir sars?nt?ya neden oldu. Ulusalc? konu?malar? ve yaz?lar?yla bilinen Nihat Genç pes etti ve art?k yazmayaca??n? duyurdu. Son olarak OdaTV'de yaz?lar? yay?nlanan Genç 'Gücüm buraya kadar ba???lay?n' diyerek veda yaz?s? kaleme ald?...

Nihan Genç, Ulusalc? kanad?n en sert savunucusu Soner Yalç?n'?n sitesi odatv.com'da ?unlar? yazd?...

GÜCÜM BURAYA KADAR, BA?I?LAYIN

?imdi dünden daha yaln?z ama dünden daha güzelim.. Onlar?n oy çuvallar? var bizlerin her biri ayr? de?er milyonlarca tek tek kendi örgüt gücü var. Onlar?n gücü çöl tozu gibi tozu dumana katan medya örtbaslar?, yalanlar, iftiralar, bizlerin gücü ise do?ru dürüst cesurca söylenmi? tek tek kelimeler, her biri üzüm tad?nda.

?imdi ba?l?yor dünyada var olma heyecan?, insanl?ktan süzdü?üm tek bilgi, dü?ünen hiç kimse a?alara ?eyhlere siyasilere kolay av olmad?..

Çekece?imiz daha çok ac?lar var, daha çok yan?p kavrulaca??z, meyve ?ekerinin tad?ndan kim usanm??, kim usanm?? güzelden.

?imdi ba?l?yor ülke cumhuriyet ba??ms?zl?k a?k?n?z? bu en karamsar günden ba?layarak ebediyen s?namaya..

Ben de bilmiyorum karde?lerim gözlerini a?ka a?kla kapatanlar?n, gözlerini iftira ve yalanlara kapatanlarla sava?? nas?l ne ?ekilde sonuçlan?r, vallahi bilmem..

55 ya??nday?m dayanamazsam da art?k sabredece?im, bu maç? daha ne çok maç? kaybettik kaybederiz, ama Sadi’nin laf?d?r, kimse sevgilime çirkin diyemez, s?rt?mdan b?çaklar yesem de…

Bir de özel notum var, referandumdan birkaç gün önce söylemi?tim, art?k yazacak konu?acak maddi gücüm imkan?m kalmad?, ambargolara ve bedava yaz?p çizmelere ve bitmeyen mahkemelere kar?? bugüne önceden yazd???m 25 kitaptan birkaç lirayla g?d? g?d?na geldik, karar?m ?u, gelecek seçimlerden bir iki ay önce yine yaz?p konu?ma imkan?m olursa ç?kar görevimi yapar?m, içinizde en çok konu?an en çok yaz? yazan karde?inizim, gücüm buraya kadar.. Ba???lay?n.. Belki arada bir Serdar Akinan’?n M?z?kac?lar Sitesi’ne ç?kar be? on dakika konu?uruz. Naz?m’?n hiç bilinmeyen ama en güzel ?iiridir, ‘rüyamda yari gördüm ?öyle belden yukar?, bulutlar?n ard?ndan ay gibi gider, o gider ben giderim, hepsi bu kadar..’ ?imdi b?rakmadan önce yazarl??? son sat?r?na gelmi?ken yazarl???m, ?iirimiz ne diyor yorumlamak istiyorum, son cümlem:, ‘rüyam?zda bulutlar?n ard?ndan akan yarimizi görmü?tük, hepsi buydu, hayat dünya her ?ey i?te hepsi bu kadarc?k..’

http://www.odatv.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri