forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Ba?bakan'?n "kö?e yazarlar? ne kadar az yazarsa ülkede o kadar huzur olur" sözü tart??maya neden olurken, "Hangi gazetede kaç kö?e yazar? var? sorusu da merak konusu oldu.

Medyatava.com'da yay?nlanan bir haber bu soruya cevap veriyor...

??te haberin detaylar?...

Herkes söylüyor dünyan?n hiçbir yerine bu kadar kö?e yazar? yok diye, ancak kö?e yazar? çal??t?rmak haber yapmaktan daha ucuz oldu?u için bütün gazetelerin sayfalar? kö?e yazarlar?ndna geçilmiyor. Milliyet, Hürriyet gibi gazetelerin en az 50 kö?e yazar? bulunuyor. Bu kadar çok say? da Ba?bakan'? hakl? ç?kar?yor.

??te sadece bugün yaz? günü olan yazarlar...

Kö?e yazar? ?ampiyonu Milliyet. Cadde ekiyle birlikte 42 sayfa ç?kan Milliyet'te bugün tam 29 kö?e yazar? yazd?. ?lanlar ç?kar?ld???nda Milliyet'te nerdeyse sayfa ba??na bir yazar dü?üyor. Spor ve Cadde eki yazarlar? ç?kar?ld???nda ise Milliyet'te 16 siyasi yazar kal?yor... ??te bugün Miliyet'te yazanlar?n listesi:

Hasan Pulur, Çetin Altan, Mehmet Tezkan, Meral Tamer, Serpil Y?lmaz, Metin Münir, Kadri Gürsel, Melih A??k, Can Dündar, Fikret Bila, Taha Akyol, Asl? Ayd?nta?ba?, Hasan Cemal, Güneri C?vao?lu, Do?an Heper, Derya Sazak, U?ur Meleke, Nilay Y?lmaz, Erdo?an ?enay, R?dvan Dilmen, Mehmet Demirkol, Bekir Saçar, Ali Eyübo?lu, Vedat Milor, Mehve? Evin, Elif Aktu?, Dr. Hasan ?nsel, Dr. Murat Dokur ve Sina Kolo?lu

Milliyet'in hemen ard?ndan kö?e yazar? bollu?unda Hürriyet geliyor. Ana gazete ve Kelebek ekiyle birlikte bugün Hürriyet'te tam 26 yazar fikir döktürmü?. Kelebek ve spor yazarlar? ç?kar?ld???nda Hürriyet'in yazar say?s? ise Milliyet'le e?it; 16... Ancak Hürriyet, Kelebek'le birlikte 48 sayfa ç?kt??? için yazar yo?unlu?u Milliyet kadar de?il.

Y?lmaz Özdil, Ahmet Hakan, Kanat Atkaya, Erdal Sa?lam, ?ükrü K?z?lot, Yalç?n Do?an, Sedat Ergin, Mehmet Y?lmaz, Ertu?rul Özkök, Oktay Ek?i, Cüneyt Ülsever, Do?an H?zlan, ?ükrü Küçük?ahin, Yalç?n Bayer, Rahmi Turan, Hadi Uluengin, Altan Tanr?kulu, Ercan Saatçi, Hakan Ünsal, Kubilay Keskin, Melike Karakartal, Cengiz Semercio?lu, Melis Alphan, Güzin Abla, Osman Müftüo?lu ve Ömür Gedik...

Bugün üç büyük gazete içinde yazar say?s? en az olan gazete ise Sabah. Spor ve Günayd?n yazarlar? d???nda ana gazetede 11 yazar bulunuyor Sabah'ta. Gazetenin spor ve ek yazarlar?yla birlikte takam 18'e ula??yor. Günayd?n'la birlikte 48 sayfa ç?kan Sabah'ta bugün ?u yazarlar görü?lerini aç?klad?...

Engin Ard?ç, Ha?met Babao?lu, Erdal ?afak, Emre Aköz, Meliha Okur, Mahmut Övür, H?ncal Uluç, Mehmet Barlas, Okan Müderriso?lu, Nazl? Il?cak, Yavuz Donat, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar, Bülent Cankurt, Ay?e Özy?lmazel, Yüksel Aytu?, Dr. Aykan Canberk...

18 yazarl? bir ba?ka gazete ise Vatan. Hem eki olmayan hem de 28 sayfa ç?kan Vatan, bu özelli?iyle yazar yo?unlu?u en çok olan gazeteler aras?nda yer al?yor.

Ekleriyle birlikte 72 sayfa ç?kan Habertürk'te ise 25 kö?e yazar? fikir beyan etti bugün. Spor, Magazin, Ekonomi eklerinde ve ana gazetede yer alan yazarlarla birlikte en çok kö?esi olan gazeteler aras?nda Habertürk.

Bugün 24 sayfal?k Ak?am'da 13 kö?e yazar?, 24 sayfal?k Yeni ?afak'ta 15, 20 sayfal?k Taraf'ta 15 kö?e yazar? yer ald?.

Bu kadar rakam Ba?bakan'? hakl? ç?karmaya yetti de artt? bile...

KÖ?E YAZARLARININ L?STES? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri