forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

AYDIN DO?AN'IN 'FASIL GECES?'NE K?MLER KATILDI?

Aktif .


Ayd?n Do?an'?n evsahipli?inde gerekle?tirilen fas?l Hilton Oteli'nde gerekle?tirildi. ?imdiye kadar Tophanede bir grup gazeteci aras?nda yap?lan ve son olarak da Eresin Otel'de yap?lan 'Fas?l' Ayd?n Do?an?n kat?l?m? ile medya gndemine ta??nm??t?.
Kendi halinde yryen fas?l?n medyatik bir grnm kazanmas?ndan sonra Ayd?n Do?an, bir sonrakine kendisinin ev sahipli?i yapmak istedi?ini syledi.

 

?imdiye kadar yap?lan fas?llar?n ev sahipli?ini yapan Fehmi Koru, Ayd?n Do?andan gelen davete s?cak bakm?? evsahipli?ini bir kereye mahsus Ayd?n Do?an'a devretmi?ti.

 

CAFES?YASET.COM'DA YAYINLANAN HABER?N DETAYLARI ?SE ?YLE:

 

FASILA K?MLER KATILDI

 

Dn ak?am gerekle?en Fas?l, Do?an Medyas? grubu mensuplar? ile muhafazakar gazetecileri bulu?turdu.. 9. Kattaki ?stanbul Bo?az?na naz?r salonda verilen ziyafete kat?lan isimler ise ?unlar:

 

Nazl? Il?cak, Mehmet Ali Il?cak ve e?i Meyra Il?cak, Hsamettin zkan, Fatih ekirge, Mehmet Barlas, Ahmet Hakan, Sedat Ergin, Derya Sazak, Vahap Munyar, Celal Toprak, Taha Akyol, Prof. Osman Mfto?lu, Sezen Cumhur nal, Aylin Ta?? ve Kanal 7'den Erhan elik..

 

Ayr?ca Hasan Blent Kahraman, Ahmet Ertrk, Alaattin Kaya, Mehmet Kam??, Selahattin Sad?ko?lu, Elif ak?r, Nursel Tozkoparan, Hakan Peker ni?anl?s? Arzu ztoprak, AK Parti ?stanbul ?l Ba?kan Yard?mc?s? Aziz Torunlar, zlem Topal, Hakan Dikmen, Sami Aksu, Samime Sanay.

 

Daha nceki fas?llara kat?lan Mustafa Karaalio?lu ise bu fas?la kat?lmad?.

 

Ayd?n Do?an, konuklar?n? kar??larken en byk iltifat? Taraf gazetesi yazar? Elif ak?ra yapt?. Seni tan?d?m. Geen fas?l? yazm??t?n. Beni de yazm??t?n. Seni takip ediyorum dedi.

 

Birbirlerine a??r ele?tiriler ynelten Ahmet Hakan ile Fehmi Koru, fas?l boyunca biraraya gelmemeye al??t?.

 

Konuklar?n yerlerine oturmas?ndan sonra yeme?e geildi. Yemekte iki ayr? men haz?rland?. Bal?k ve k?rm?z? et. Ve bugne kadar yap?lan fas?l etkinliklerinde olmayan bir ?ey gerekle?ti. ?steyene alkoll iki servisi yap?ld?. ( http://www.cafesiyaset.com )

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri