forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

enis-berberogluHürriyet Gazetesi Genel Yay?n Yönetmenli?i'nden sonra ?ans?n? siyasette deneyen Enis Berbero?lu, tekrar medyaya dönüyor. Ancak bu sefer yazar olarak... 

Ayn? zamanda CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? da olan Berbero?lu, Ak Parti'ye kar?? bütün muhalif isimleri ayn? çat? alt?nda toplayan Sözcü gazetesinin yazar kadrosuna kat?l?yor... 

HAFTADA ?K? GÜN YAZACAK

Berbero?lu, gazetede önümüzdeki haftadan itibaren haftada 2 gün yazacak.... 

CHP'DE GENEL BA?KAN YARDIMCISI

Berbero?lu Hürriyet'ten ayr?ld?ktan sonra CHP Parti Meclisi'ne girmi? ve partide Genel Ba?kan Yard?mc?l??? görevine getirilmi?ti.

EN?S BERBERO?LU K?MD?R?

1975 Avusturya Lisesi mezunu. Bo?aziçi Üniversitesi ?ktisat Bölümü’nü bitirdi. Ekonometride yüksek lisans e?itimi ald?. Gazetecili?e 1981 y?l?nda Dünya gazetesinde ba?lad?, sonras?nda Cumhuriyet ve Güne? gazetelerinde görev ald?. CNN Türk ekonomi müdürü, Hürriyet ve Radikal gazetelerinde yazar olarak çal??t?. 29 Aral?k 2009 itibari ile Ertu?rul Özkök’ten görevi devralarak Hürriyet Gazetesi Genel Yay?n Yönetmenli?ine getirildi. “Susurluk: 20 Y?ll?k Domino Oyunu”, “Kod Ad?: Yüksekova. Susurluk, Ankara, Bodrum, Yüksekova Fay Hatt?” ve “Öbür Türkler” adl? kitaplar? var…

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri