forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Ak?n ?pek yeni bir gazete kuruyor...

Aktif .

akin-ipekMedya alan?nda büyüme karar? alan ?pek Medya Grubu'nun yeni bir gazete kurmak için harekete geçti?i belirtiliyor... Bünyesinde Kanaltürk, Bugün TV ve Bugün gazetesini bar?nd?ran grubun yeni gazetesinin magazin a??rl?kl? olaca?? söyleniyor... 

2011’de Posta Gazetesi ile CNN Türk’ü sat?n almak için Ayd?n Do?an ile masaya oturan ancak anla?ma sa?layamayan Ak?n ?pek, 3 y?l sonra kendi kitle gazetesini kurmak için dü?meye bast?.

Medyaradar.com'un haberine göre, yay?n hayat?na yeni ba?layacak günlük gazetenin ad? “Millet” olarak belirlendi. Gazetenin Genel Yay?n Yönetmenli?i'ne De?er Özergün getirildi.

Gazetecili?e Hürriyet'te ba?layan ve 18 y?l boyunca Sabah Gazetesi Magazin Servisi’nde Müdür Yard?mc?s? olarak çal??an Ozergün, Sabah Grubu bünyesindeki magazin dergilerinin de yay?n koordinatörlü?ünü yürütüyordu. Bir dönem ?amdan Dergisi’nin Yay?n koordinatörlü?ünü de üstlenen Özergün, cemiyet hayat? ve i? dünyas?nda sevilen bir isim olarak biliniyor.

Özergün’ün yeni gazete için kollar? s?vad??? birim amirleri ve yazarlar için görü?melere ba?lad??? ö?renildi.

Bol resimli ve renkli olmas? beklenen yeni gazetede birçok sürpriz ismin yazar ve yönetici olarak görev yapaca?? gelen bilgiler aras?nda…

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri