forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Anadolu Ajans? ?srail'in hedefinde...

Aktif .

ET?KETLER:Anadolu Ajans?

anadolu-ajans?srail, Gazze'de AA'n?n ofisinin de içinde bulundu?u binay? ikinci kez vurdu.

Sald?r?da AA'n?n ofisi hafif zarar görürken, ofiste bulunan Muhabir yara almadan kurtuldu. ?srail sava? uçaklar?, Anadolu Ajans?'n?n (AA) Gazze ofisinin bulundu?u binay? vurdu.

?srail sava? uçaklar?, Gazze'nin bat?s?nda AA ofisinin de içinde bulundu?u 15 katl? binay? vurdu. Sald?r?da AA'n?n ofisinde hafif çapl? zarar meydana gelirken, sald?r? esnas?nda ofiste bulunan Muhabir Mustafa Habbu? da olaydan yara almadan kurtuldu.Sald?r?da, binan?n giri? kat?nda bulunan bir özel sigorta ve yat?r?m ?irketinin ofisi ile binan?n önünde bulunan AA arac? da büyük çapl? zarar gördü.Sald?r?da ölü ya da yaral? olmad???n? bildirildi.?srail sava? uçaklar?,  AA ofisinin bulundu?u binay? sal? günü de vurmu?, sald?r?da binan?n 3'üncü kat?nda bulunan AA ofisi herhangi bir zarar görmezken, binan?n 10'uncu kat?nda a??r hasar meydana gelmi?ti.

 AA Yönetim Kurulu Ba?kan? ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, ?srail Ba?bakan? Binyamin Netanyahu'ya hitaben yazd??? mektupta, "Bizlerin ve tüm meslekta?lar?m?z?n görevi Gazze’de olup bitenleri dünya kamuoyuna ula?t?rmakt?r" ifadesini kullanarak sald?r?y? k?nam??t?. Öztürk, mektubunda, "Gazze'de ?ahit oldu?umuz ?ey; sivillerin, kad?nlar?n ve çocuklar?n ay?r?m yap?lmaks?z?n öldürülmesidir. Hastanelerin, ibadethanelerin ve okullar?n bombaland??? bu insanl?k ay?b?n? tüm gerçekleriyle dünyaya duyurmaya kararl?y?z. Sizden, gazetecilere yönelik ?iddet ve sald?rgan uygulamalar?n?za son vermenizi, tüm sorumlular? aç?k bir ?ekilde cezaland?rman?z? ve bas?n?n özgürce i?ini yapmas?n? sa?laman?z? istiyoruz. Aksi takdirde uluslararas? hukuk nezdinde sorumlulu?un size ait oldu?unu hat?rlat?r?z." ifadelerini kullanm??t?.Muhabir: Moustafa Maged Haboosh - Ali Semerci

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri