forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

recep-tayyapBa?bakan Recep Tayyip Erdo?an, 17 Aral?k r?vet ve yolsuzluk operasyonu iin "Tam bir alg? operasyonu. Malum medya, kendilerine servis edilen, gizlilik kayd? olan bu foto?raf ve grntleri yay?nlamaya ba?l?yor" diyerek medyayI sulad?. 

Erdo?an ayr?ca operasyona ynelik ele?tirilerini, "Biz gcmz belli faiz lobilerinden, belli medya gruplar?n alm?yoruz" diyerek srdrd.

Ba?bakan Erdo?an'?n a?klamalar? ?yle:

?hanet projenin payda?lar? da derhal harekete geiyor. Malum medya, kendilerine servis edilen, gizlilik kayd? olan bu foto?raf ve grntleri yay?nlamaya ba?l?yor. Muhalefet, hkmete ynelik sald?r?lara ba?l?yorlar. Belli sermaye evreleri harekete geiyorlar. ?erde ve d??arda belli odaklar derhal harekete geiyorlar. ?antaj eteleri acayip al???yor. Dikkatinizi ekiyorum. Ak?am oldu?unda adeta soru?turma sorgu tamamlan?yor ve zanl?lar?n tamam?, onlarla birlikte bakanlar?m?z, hkmetimiz sulu ilan ediliyor.

D?nebiliyor musunuz, 25 uval gelecek, bu uvallar mhrl, a?lmadan an?nda ad?m at?lacak. Byle bir ?ey olabilir mi? Bu i?in nas?l yrd?, nas?l yrtld? ok a?k net ortada. Sabah operasyon yap?l?yor, 12 saat sonra infaz tamamlan?yor.

Zanl?lar?n tamam? yak?nlar?yla birlikte adeta lin ediliyor. Olaylar iki tane ayr? mahkemede yrtlyor.

"MEDYAYA GREVLER VER?LM??"

Tam bir alg? operasyonu. Hem ierden hem d??ardan ok a??r bir lin hareketi. Her ?ey haz?rlanm??. kimin nerede duraca??, hangi vazifeyi yerine getirece?i tek tek belirlenmi?. Sosyal medyada operasyon ba?lat?lm??. Medyada grevler verilmi?. Belli sermaye evrelerine mesajlar gitmi?. Uluslararas? kurulu?lara yalan yanl?? bilgiler aktar?lm??. Ekonomiyi etkilemek zere, piyasalara ktmserlik pompalanm??. Ma?a olarak kullan?lan rgt tm taraftarlar?n? harekete geirmi?. Bir anda itibars?zla?t?rma giri?imleri ba?lam??. ?ftira yalan tehdit korkutma sindirme ?antaj, her ne varsa devreye al?nm??.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri