forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

ahabera Haber Genel Müdürlü?ükoltu?una Abdülhak Çimen oturdu. Çimen, Sabah Grubu ?dari ??ler Grup Ba?kanl??? yap?yordu.

??te Abdülhak Çimen'in atama duyurusu...

Tüm Birimlere

 Grubumuzda 06 A?ustos 2009 tarihinden bu yana ?dari ??ler Grup Ba?kan? olarak görev yapmakta olan Sn. Abdulhalik Çimen, 28 A?ustos 2013 tarihi itibariyle A Haber Genel Müdürü olarak atanm??t?r.

Sn. Abdulhalik Çimen’e bugüne kadar Grubumuza yapm?? oldu?u katk?lar ve ba?ar?l? çal??malar için  te?ekkür eder, yeni görevinde ba?ar?lar?n?n artarak devam?n? dileriz.

 Hakan Karadere

?nsan Kaynaklar? Grup Ba?kan? 

Abdülhalik Çimen kimdir?

?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi´nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi ?leti?im Fakültesi´nde yüksek lisans?n? tamamlayan Sn. Çimen, medya sektöründe çe?itli yöneticilik pozisyonlar?nda bulunmu? olup, son olarak Sabah Gazetesi ?dari ??ler Koordinatörlü?ü görevini yürütüyordu. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri