forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Milliyet'ten ayr?lan Derya Sazak'?n veda mesaj?...

Aktif .

derya sazakDemirören Grubu'nun sahibi oldu?u Milliyet Gazetesi Genel Yay?n Yönetmenli?i'nden ayr?lan Derya Sazak, çal??ma arkada?lar?na bir mesaj gönderdi. 

Sazak, gönderdi?i mesaj ?öyle... 

"De?erli çal??ma arkada?lar?m,

Genel Yay?n Yönetmenli?i görevimden ayr?l?yorum.

Birlikte çal??t???m?z 9,5 ay süresince; Milliyet kimli?inin yeniden in?as? ve yap?land?r?lmas?
sürecinde, ?mral? Tutanaklar? ba?ta Obama röportaj?, Gezi Park? haber ve yorumlar?yla 
Türkiye’de dürüst, namuslu, sayg?n gazetecili?in –istenirse- pekâla yap?labilece?ini kan?tlayan de?erli çal??ma arkada?lar?ma özverili ve ba?ar?l? çal??malar?ndan ötürü te?ekkür ederim.

Bu te?ekkürde en büyük pay? Tahir Özyurtseven, Umut Alphan, Bertan A?ano?lu, ?lke Gürsoy yönetimindeki Yaz? i?leri ekibimiz, Haber Ara?t?rma, Ekonomi, D?? Haberler, Ek Yay?nlar, Spor ve Foto?raf servislerimizle, yurtiçi ve yurtd???nda gece gündüz çal??an muhabirlerimiz ve yazarlar?m?z hak ediyor.

Ayn? te?ekkürü idari servislerdeki arkada?lar?m?za, bask?, teknik, sat??, pazarlama ve reklamdan sorumlu tüm çal??an ve yöneticilerimize iletirim.

Milliyet Genel Yay?n Yönetmenli?i’ni üstlenen arkada??m Fikret Bila’ya yeni Ankara Temsilcimiz Serpil Çevikçan ve Ankara Haber Müdürlü?ü’ne getirilen Gökçer Tahincio?lu’na ba?ar?lar dilerim.

Sevgi ve sayg?lar?mla,

Derya Sazak"

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri