forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Milliyet'te yeniden yap?lanma

Aktif .

milliyet-tutanaklarMilliyet’te 3 yöneticinin görevine son verilirken yerine yenileri atand?.. 

De?i?iklikleri Milliyet Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Derya Sazak çal??anlara maille duyurdu...

De?erli arkada?lar?m,

Gazetemizin yeniden yap?land?r?lmas? çerçevesinde, Ek Yay?nlar Yönetmeni Deniz Alphan’?n yerine Asl? Çak?r, Spor Servisi Müdürü Cem ?engül’ün yerine Tayfun Bay?nd?r, Cadde Yay?n Yönetmeni Ufuk Kaan Alt?n’?n yerine Menderes Özel atanm??t?r.

Uzun y?llar birlikte çal??t???m?z Alphan, ?engül ve Alt?n’a Milliyet’e emek ve katk?lar?ndan ötürü te?ekkür eder, nöbeti onlardan devir alan arkada?lar?m?za ba?ar?lar dilerim.

Derya Sazak

Genel Yay?n Yönetmeni

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri