forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

recep tayyip erdogan buyukBa?bakan Tayyip Erdo?an, ?mral? zab?tlar?n?n s?zd?r?lmas?n? ve Milliyet'te yay?nlanmas?n? de?erlendirdi.

Erdo?an "Art niyetli haberlere dedikodula itibar etmeyin, söylentilere itibar etmeyin. Medya üzerinden yap?lan karanl?k operasyonlara, kurulan tuzaklara itibar etmeyin'' dedi.           

Bal?kesir’de toplu aç?l?? töreninde konu?an Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ''Biz, size ra?men tek bir ad?m atmay?z. Sizi mahcup edecek, ma?dur edecek hiçbir giri?ime pirim vermeyiz. Biz sadece ve sadece sizin çizdi?iniz istikamette yürüyoruz, sizin çizdi?iniz rotada ilerliyoruz'' ifadelerini kulland?.

SÜREÇ DEVAM EDECEK...

Terörü bitirmeye yönelik çözüm sürecinin devam edece?inin alt?n? çizen Ba?bakan Erdo?an, ?unlar? söyledi: ''Hayat risktir, siyaset risktir. Bunun bedeli ne olursa olsun milletimizin refah? için huzuru için her ?eyi yapaca??z. Çünkü annelerin a?lamamas? laz?m, gözya?lar?n?n durmas? laz?m, kan?n durmas? laz?m. Onun için silahlar b?rak?l?ncaya kadar mücadelemiz sürer, siyasetle de müzakeremiz sürer."

Erdo?an, çözüm süreciyle ilgili, ''Bu süreç hassas bir süreç. Bak?n ben konu?muyorum, konu?mayaca??m. Arkada?lar?ma da 'sabredeceksiniz, konu?mayacaks?n?z' diyorum. Bizim derdimiz ba?c?y? dövmek de?il üzüm yemek. Biz üzümü yiyece?iz. O huzurdur, o refaht?r, o milletin birli?i beraberli?idir'' dedi.

?MRALI TUTANAKLARINI M?LL?YET YAYINLADI

Milliyet gazetesi önceki gün ?mral? Tutanaklar?n? yay?nlad?.

Gazetenin Genel Yay?n Yönetmeni Derya Sazak, tutanaklar? çözüm sürecine katk? için yay?nlad?klar?n? savundu. Ba?bakan Erdo?an'?n ba?dan??man? Yalç?n Akdo?an ise Milliyet'e sert ele?tiriler yönelterek, gazeteyi sabotaj yapmakla suçlam??t?... 

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri