forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:28 ?ubat

28-subat28 ?ubat soru?turmas? kapsam?nda 5 emekli general ve 1 emekli subay ifade vermek üzere gözalt?na al?nd?. 

Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???'n?n yürüttü?ü 28 ?ubat Soru?turmas? kapsam?nda, emekli Tu?general Metin Ya?ar Yükselen, emekli Albay Cengiz Ko?al ile bir emekli asker ifadeleri al?nmak üzere Ankara Adliyesi'ne getirildi. ?zmir'den ise emekli Korgeneral Abdullah Cahit Sars?lmaz, emekli Tümgeneral Ayhan Cansevgisi, emekli Korgeneral Temel Batmaz Dandin, emekli Tu?general Refik Zeytinci'nin de Ankara'ya getirilece?i ö?renildi. 

BUGÜN YEN? DALGA

Bugün sabah saatlerinde yeni bir operasyon dalgas? ba?lad?i. Emekli askerlerin oldu?u bir gurup ifade vermek için Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???'na getirildi. Emekli 5 general ve 1 albay Ankara Adliyesi'ne getirildi.

DÜN TUTUKLANAN KOMUTANLAR

E. Orgeneral Orhan Yöney:28 ?ubat sürecinde 'tümgeneral'di. Strateji Daire Ba?kanl???, 4. Kolordu Komutan Yard?mc?l??? ve Milli Güvenlik Akademisi Komutanl??? görevlerinde bulundu. 2007'de emek li oldu.

E. Oramiral Bülent Alpkaya:2001 - 2003 döneminin Deniz Kuvvetleri Komutan?. 28 ?ubat sürecinde 'koramiral' rütbesindeydi. 2003'te emekli oldu.

E. Korgeneral Köksal Karabay:28 ?ubat sürecinde 'tümgeneral' rütbesiyle Genelkurmay Plan Harekât Daire Ba?kan? idi. 1999'da "gelece?in Genelkurmay Ba?kan?" olarak gösterilirken terfi s?ras?n?n geldi?i 2003 y?l?nda, 4 Temmuz günü Kuzey Irak'ta Çuval Olay? meydana geldi. Harekât Ba?kan? s?fat?yla Kuzey Irak'taki Türk askerleri ve bordo bereliler sorumluluk alan?ndayd?. YA?'ta terfi ettirilmeyip pasif bir görev olan Harp Akademileri Komutan yard?mc?l???na atan?nca istifa etti. Emekliye ayr?lmas?n?n ard?ndan ABD'li ortaklarla birlikte Kuzey Irak'ta özel güvenlik hizmeti sa?layan Black Hawk isimli ?irketin yönetim kurulu ba?kan? olmas? ele?tiri konusu oldu. 'Balyoz' davas?nda "tan?k" olarak ifade verdi.

E. Koramiral Altaç At?lan:28 ?ubat sürecinde 'tümamiral' olarak Deniz E?itim ve Ö?retim Komutan? idi. 2003'te Kuzey Deniz Saha Komutanl???'ndan emekli oldu.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

E. Tümgeneral Ersin Y?lmaz: 1994'te tümgeneral oldu. 28 ?ubat sürecinde 'Kara Havac?l?k Komutan?' olarak görev yap?yordu. 1998'de emekliye ayr?ld?. Emekli Orgeneral Orhan Yöney tutukland?.

Haber7.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri