forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

M?LL?YET'TE DE????M: SAZAK GELD? DEVEC?O?LU G?TT?

Aktif .

milliyet_logoTayfun Devecio?lu'nun görevinden al?narak yerine Derya Sazak'?n getirilmesi Demirören Grubu taraf?ndan Milliyet çal??anlar?na duyuruldu... 

De?erli Çal??ma Arkada?lar?m?z,
Milliyet’te Abdi ?pekçi ile simgele?en Genel Yay?n Yönetmenli?i görevinde bir nöbet de?i?ikli?i gerçekle?iyor.
Genel Yay?n Yönetmenimiz Tayfun Devecio?lu ile vedala??yoruz.
Devecio?lu bayra?? Derya Sazak’a devretti.
Bas?nda güvenin simgesi olan Milliyet’te Demirören Ailesiyle ba?layan yeni dönemde Tayfun Devecio?lu üç y?l süreyle, zor günlerde de ba?ar?l? bir yönetim  sergilemi?ti.
Milliyet 62 y?ll?k köklü tarihinin ‘’do?ru haber, özgür yorum’’ ilkesi ve etik kurallar? çerçevesinde gelece?e yolculu?unu Derya Sazak’?n yönetiminde de ayn? iddia ve ba?ar?yla sürdürecektir.
Bütün çal??anlar?m?za ve okurlar?m?za hay?rl? olmas?n? dileriz.
DEM?RÖREN A?LES?

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri