forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Sina Kolo?lu

ATV'de Ramazan ay?nda yay?nlanacak dizinin yap?mc?l???n? üstlenen Arap ?irket 3 milyon dolar harcad?... 

Milliyet gazetesi televizyon yazar? Sina Kolo?lu detaylar? kö?esine ta??m??... 

Ramazan'da ilk defa kaliteli bir dizi

'Hz. Ömer’ ATV’de 20 Temmuz’da ba?l?yor. Belki de ilk defa Ramazan ay?nda islam tarihiyle ilgili çekim tekni?i yüksek, oyunculu?uyla ‘bat?l?’yla a??k atacak bir dizi izleyece?iz.

Dubai merkezli Middle Eeast Broadcasting Center yap?mc?l???n? üstlendi. Hani ?u bizim yerli dizileri Araplara sevdiren ?irket. MBC adl? kanallar? ?u s?ralar Arap dünyas?n?n en çok izlenen kanallar?ndan. Zengin ?eyh ?irketi, bu dizi için tam 3 milyon dolar harcad?. 30 bölümlük dizi Türkçe çekilip, yay?nlanacak.

Dizin amac? asl?nda sünni-?ii uzla?mas?na katk? sa?lamak. Yap?mc?lar böyle aç?klam??. Bir ba?ka önemli taraf?, sünni ve ?ii otoritelerden cevaz al?nm?? olmas?. Asl?nda ATV, bir de özel tart??ma program? yapsa, bu diziyle ilgili. Madem gösteriyor diziyi, o zaman ?slam tarihinin bu önemli zaman dilimini konu?mak da gerekir.

Sina Kolo?lu'nu bugünkü kö?esi için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri