forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

taha_akyolMilliyet yazar? Taha Akyol’un, önümüzdeki günlerde Hürriyet’te geçece?i belirtiliyor... Milliyet'in yeni sahipleri aras?ndaki anla?mazl?k dolay?s?yla baz? yazarlar?n yeni aray??lar içinde oldu?u da belirtiliyor... 


Talat Atilla Turktime.com'da Akyol'un yak?n bir zamanda Hürriyet'e geçece?ini yazd?... 

Hürriyet Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Enis Berbero?lu yak?nda ilginç bir transfere imza atacak.
Bu transferle Berbero?lu ilk kez di?e dokunur bir yazar? da gazetesine alm?? olacak.
Taha Akyol ve Berbero?lu aras?ndaki görü?meler uzun süredir gizlilik içinde yürüyordu.
Buradan ilk kez aç?kl?yorum;
Akyol ve Berbero?lu prensiplerde anla?t?lar ve el s?k??t?lar.
Taha Akyol iyi bir gazeteci ama özellikle son dönemlerde s?k s?k kendini tekrarlad??? için Hürriyet’e ne kataca?? konusunda bir miktar rezervim var.
Son tahlilde Taha Akyol fena bir isim de?il ve Berbero?lu aç?s?ndan iyi bir transfer say?labilir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri