forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

time_binladinAmerikan haber dergisi Time'?n, Amerikan güçleri taraf?ndan Pakistan'da öldürülen El Kaide lideri Usame Bin Ladin için 68 sayfal?k özel bir bask? yay?nlayaca?? belirtildi.

Dergi, daha önce 7 May?s 1945'te Adolf Hitler, 21 Nisan 2003'te Saddam Hüseyin ve 19 Haziran 2006'da Ebu Musab El Zerkavi için haz?rlad??? özel kapa??n bir benzerini de Bin Ladin için haz?rlayacak.

Derginin kapak resminde Tim O'Brien taraf?ndan çizilmi? bir Ladin portresi üzerine k?rm?z? çarp? çekilecek. Per?embe günü yay?nlanacak olan dergi iPad uygulamalar? için de ayn? gün servislenecek.

Time, Ladin için haz?rlanacak özel say?ya özel say?ya Joe Klein, Fareed Zakaria, David von Drehle ve Peter Bergen gibi isimlerin katk?da bulunaca??n? aç?klad?.

Böylece dergi bir hafta içerirsinde üç kez yay?nlanm?? olacak. Time, dün de ?ngiltere Kraliyet Dü?ünü için özel bir say? yay?nlad?. Derginin yeni say?s? ise Cuma günü raflarda olacak.

Öte yandan bir di?er haber dergisi Newsweek'in de Ladin için Cuma günü ç?kmas? beklenen özel bir say? haz?rlamakta oldu?u bildirildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri