forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

cuneyt_ulseverrHürriyet gazetesinde yaz?lar? önce haftada bir güne indirilen ve 3 haftad?r da yaz?lar? yay?nlanmayan Cüneyt Ülsever'in gazeteyle ili?i?inin kesildi?i ö?renildi.Star gazetesi yazar? Ahmet Kekeç ile girdi?i son polemiklerin ard?ndan uslubunu iyice sertle?tiren Cüneyt Ülsever'in bu tarz?ndan rahats?z olan gazetenin Genel Yay?n Yönetmeni Enis Berbero?lu'nun, önce Ülsever'in yaz?lar?n? haftada bir güne indirdi, sonra da tamamen kald?rd?.

Medyaradar.com'un haberine göre, i?ten ç?kar?ld???na ili?kin tebligat hafta ba??nda Cüneyt Ülsever'e yap?lacak.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri