forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

yalcindogan_NTVHürriyet Gazetesi yazar? Yalç?n Do?an NTV'de dün ak?am yay?nlanan 'Do?rudan Siyaset' program?nda Zaman Gazetesi ve yazarlar?yla ilgili sert ifadeler kulland?.

Çi?dem Anad'?n yönetti?i ve medyan?n konu?uldu?u program?n konu?mac?lar?n?n benzer görü?leri dile getirmesi dikkat çekti.

Program?n konuklar?, Hürriyet yazar? Yalç?n Do?an, Hürriyet yazar? Hadi Uluengin, Ça?da? Gazeteciler Derne?i Ba?kan? Ahmet Abakay, Milliyet Gazetesi yazar? Derya Sazak ve Bilgi Üniversitesi ö?retim üyesi Esra Arsan'd?...

Programda Hürriyet gazetesi yazar? Yalç?n Do?an'?n Zaman Gazetesi'yle ilgili kulland??? sert cümleler dikkat çekerken, programda bu suçlamalara cevap verecek kimse yoktu...

"Cemaat medyas?nda yazanlar her ne dedilerse aynen gerçekle?ti. Nereden al?yor bu bilgileri bu adamlar. Adamlar her ne yazd?larsa o oldu. Aylar öncesinden yaz?yorlar aynen oluyor. Onlar da 10-15-20 y?ll?k gazeteci. Ama hiç bir ba?ar?lar? yok. Gazetecilik ad?na insanlar?n dikkatini çekecek, helal olsun dedirtecek hiç bir ba?ar?lar? yok. Birdenbire son bir kaç y?ld?r ne dedilerse ç?kt?. Ama nas?l oluyorsa her ne yaz?yorlarlsa aynen oluyor. Ben bu sorunun cevab?n? bekliyorum. ?sim isim yaz?yorlar,nokta at??? yap?yorlar, bu nas?l oluyor? Bu nas?l bir örgütlenme, nas?l bir kayna?ma, nas?l bir diyalog? "

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri