forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

Aktif .

wikileaks_wikiYay?nlad??? belgelerle uluslararas? ili?kilerde depreme neden olan Wikileaks sitesinin kurucusu Julian Assange’in tutuklanmas?n?n ard?ndan gözler WikiLeaks’a çevrildi.

 

EuroNews'in haberine göre, WikiLeaks sözcüsü Kristinn Hrafnsson çal??maya normal olarak devam ettiklerini ancak önlemlerini de ald?klar?n? belirtiyor:

“Bugün gerçekle?en yasal sürecin bizim daha önce belirledi?imiz belgeleri yay?nlama plan?m?za bir etkisi olmayacak. Operasyonlar?m?z normal olarak devam edecek. Sigorta dosyas? dedi?imiz belge WikiLeaks’a ciddi bir sald?r? oldu?unda, WikiLeaks’?n çal??mas? imkans?z hale getirildi?inde kullan?ma aç?lmak üzere haz?r.”

WikiLeaks elinde Guantanamo Kamp? ve British Petroleum ile ilgili gizli detaylar?n oldu?u 1.4 gigabyte’l?k belgelerin bulundu?unu aç?klam??t?.

Site yönetimi ‘sigorta dosyas?’ ad? verilen bu belgeyi ?ifreli olarak internette payla??ma açm??, Assange’in öldürülmesi ya da sitenin tamamen kapat?lmas? durumda dosyan?n ?ifresini aç?klayacaklar?n? duyurmu?tu.

WikiLeaks’in ‘sigorta dosyas?’n?n bütün Amerika Birle?ik Devletleri belgelerini kapsayacak kadar büyük oldu?u tahmin ediliyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri