forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

PROGRAMI YAYINDAN KALDIRILDI; HALA BUNU KABULLENEMED?!

Aktif .

ruhat_mengi_300Star TV'de Pazar günleri yay?nlanan 'Her aç?dan' isimli program? yay?ndan kald?r?lan ve ayn? zamanda Vatan gazetesinde de kö?e yazarl??? yapan Ruhat Mengi program?n?n bitirilmesini hala kabullenememi?. Mengi, 'insanlar benim program?mla ayd?nlan?yordu' diye yazm??...


Ruhat Mengi kö?esinden Star TV yönetimine mektup yazm??...

....Sokakta, sinemada, çar??da, deniz kenar?nda, nerede olursam olay?m, her ya?tan, her kesimden televizyon izleyicilerinin (ki aralar?nda 16-17 ya??nda gençler var) “Biz gerçekleri sizin program?n?zdan ö?reniyor, orada anlat?lan bilgilerle ayd?nlan?yorduk. Öksüz gibi ortada kald?k. Yalan yanl?? bir sürü aç?klama aras?nda neye inanaca??m?z? bilemiyoruz” ?ikâyetleriyle kar??la??yorum. Hakl?lar ve söyleyecek söz yok. Di?er haber programlar? devam ederken izleyicimden ayr?lmak beni de onlar kadar üzdü... (Vatan/ 19 Haziran 2010)

Demek ki onu sevenler bir gazetede yazd???ndan bile haberleri yok...

Hergün yaz?yor Mengi Vatan'da...

Okusunlar ayd?nlans?nlar...

Ayd?nlanma için illa televizyon program? m? laz?m...

??TE MENG?'N?N SON PROGRAMINDA VEDA KONU?MASI

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri