forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character

TRT'DE ?K? KANAL HAZIRLI?I DAHA VAR...

Aktif .

trt_logoHalihaz?rda 12 kanal? bulunan TRT'nin hedefinde 2 yeni kanal daha var. TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin, ?ngilizce Haber Kanal? ve Tar?m TV'nin yak?n zamanda yay?na geçece?ini duyurdu..
32 farkl? dilde yay?n yapmaya ba?layan ve yirmi farkl? ülkede temsilcilik açan, on iki televizyon kanal?n?n yan? s?ra Avrupa kanal? Euronews'in yüzde 15 hissesini alarak kanal?n en büyük dördüncü orta?? olan TRT'nin uluslararas? alanda son aç?l?m? Arapça yay?n yapan TRT el Türkiye kanal? oldu. S?rada ?ngilizce yay?n yapacak haber kanal? ve çiftçilere yönelik Tar?m TV var.

TRT'nin at?l?mlarla ula?t??? son noktay? Yeni ?afak'a de?erlendiren TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin ?unlar söyledi: "Biz ülkemizi yabanc? ülkelerdeki izleyicilerimize ilk elden do?ru anlatman?n derdindeyiz. Ülkemiz de?erlerinin, asla propaganda gibi ucuz bir ileti?ime ihtiyac? olmad???n? dü?ünüyoruz."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri