forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Ahmet Kekeç

ahmet-kekecStar yazar? Ahmet Kekeç, New York Times gazetesindeki, Cumhurba?kan?Erdo?an’la Ba?bakan Davuto?lu’nu camiden ç?karken gösteren foto?raf ve “Bu camide I??D’e militan kazand?rmak için çal??ma yap?l?yor”haberini ele?tirdi?i yaz?s?nda Cengiz Çandar'? da sert bir dille ele?tiridi.

"Cengiz Çandar anlats?n: Nedir ?u “somut veriler?” Haberi yazan gazeteci bugüne kadar ortaya somut bir veri koyamad?. Cengiz Çandar koysun. Nedir ?u “somut veriler” ve bugüne kadar I??D’e kaç militan kazand?r?ld??" diyen Kekeç ekledi: "Namuslu bir gazeteciyse, bunu yapar..."

??te o yaz?dan baz? bölümler...  

Böyle bir gazeteci türü de var.

Ço?unlukla yabanc? gazetelerde çal???yorlar. Kimi parça ba??, kimi kadrolu, kimi de gönüllü taraf?ndan... Hepsi de üstün ?ngilizceyle ve “Bat? görgüsüyle” donanm?? durumda. Sadece ama sadece “kötü içerik” üretiyorlar. Ürettikleri her kötü içerik kar??l???nda 1000 dolar?, 1500 dolar? cebe indiriyorlar.

Bir yabanc? gibi dola??yorlar ülkelerinde... Bir yabanc? gibi alg?l?yorlar. Bir yabanc? gibi üretiyorlar. Ama yazd?klar?, “müste?rik” s?hhatinden bile yoksun. O derece kötücül ve önyarg?l?lar...

(...)

Peki, Cengiz Çandar’a ne buyurmal??

Bak?n ne yazm?? sevgili Çandar’?m?z: “Erdo?an, hafta sonu New York Times’da yer alan haberle ilgili ‘yalan ve asparagas’ suçlamas?nda bulundu?u gün, ayn? gazetede Ankara’n?n Hac?bayram semtinin ‘I??D’e Asker Alma Merkezi’ gibi çal??t???na dair bir haber daha, birinci sayfadan yay?mland?. Haberin imzas? var. Bir Türk gazeteci taraf?ndan somut veriler ile yay?mlanm?? bir haber.”

Ceylan Ye?insu’yu geçtik... Bir umutsuz vaka... New York Times, onun imzas?yla yay?mlanm?? “asparagas” için düzeltme yay?nlad??? halde özür dilemedi. Dilemeyecek. 

Cengiz Çandar anlats?n:

Nedir ?u “somut veriler?”

Haberi yazan gazeteci bugüne kadar ortaya somut bir veri koyamad?.

Cengiz Çandar koysun.

Nedir ?u “somut veriler” ve bugüne kadar I??D’e kaç militan kazand?r?ld??

Namuslu bir gazeteciyse, bunu yapar...

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n..

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri