forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

sahin-alpayStar gazetesi yazar?Ahmet Keke, "Byk turpu beklerken heybeden ?ahin Alpay ?kt?. Bu eski Maocular hep mi byle? Ya da ?yle soral?m: ?nsan realiteden kopunca byle mi oluyor?"diye sordu.


"Eski Maocu, yeni paralel liberal" diye bahsetti?i ?ahin Alpay'?n"Erdo?an aday olursa, seilemez. aresiz Ba?bakanl??a dner. Kalan gnlerini muhalefetin setirece?i Cumhurba?kan?yla geirmek zorunda kalaca?? iin bugnk llerde rahat hareket edemez, ankaya taraf?ndan dizginlenir." diye yazd???n? anlatan Keke yaz?s?n? ?yle srdrd:

ALPAY BYK TURBU BEKL?YOR

"Bu eski Maocular hep mi byle?

Ya da ?yle soral?m:

?nsan realiteden kopunca byle mi oluyor?

?imdi s?ras?yla duruma bakal?m...

Birincisi: Kalan gnleri diye ?erh koydu?una gre, demek ki ?ahin Alpay Erdo?an?n Ba?bakanl?ktaki gnlerinin say?l? oldu?unu d?nyor... Muhtemeldir ki, heybeden ?kacak byk turpu bekliyor ya da nmzdeki (genel) seimin AK Partinin hezimetiyle sonulanaca??n? d?nyor.

?kincisi: Erdo?an? Cumhurba?kanl???na lay?k grmedi?ine gre, birileri Erdo?an?n seilmeyece?i ynnde ?ahin Alpaya sufle verdi, bu yzden elini bol tutuyor: Aday olsun...

ALPAY'A KT HABER: "ERDO?AN SE?L?R"

Fakat kt haber:

Erdo?an?n kar??s?nda (?ayet adayl???n? a?klarsa), bir aday bulunmuyor.

Muhalefet bir isim nerisi yok. nerece?i ismin de seilme garantisi yok...

Hatta hi yok.

Erdo?an aday olursa, birinci turda de?ilse de, ikinci turda mutlaka seilir...

?ahin Alpay?n bundan haberi yok...

nmzdeki seimin AK Partinin hezimetiyle sonulanaca?? d?ncesi ise, ho? ve bo? bir d?nce.

?ahin Alpay?n bundan da haberi yok...

ALPAY VE CEMAAT LKEYE EKT?RECEK ?S?M ARIYOR

Ben bu yaz?y? (?ahin Alpay?n yaz?s?n?), cemaatin temennisi olarak okudum.

Bu da ?unu gsteriyor:

Erdo?an?n Cumhurba?kanl???, cemaat taraf?ndan desteklenmeyecek. Maklubeli toplant?lar, bu kez, muhalefetin aday? iin dzenlenecek... Muhalefetin aday? lehine sonu olu?tursun diye kahhariyeler okunacak, mlaane ve mbahale yap?lacak... Muhalefetin aday? kazans?n diye abiler ve ablalar seferber edilecek...

Hedef, naar Ba?bakanl??a dnecek Erdo?ana kalan gnlerini zehir edecek bir Cumhurba?kan? setirmek.

Erdo?an, bir nceki Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezeri i?aret ederek, Ben o isimden ok ektim demi?ti.

Sezer, sadece Ba?bakana de?il, Trkiyeye de ektirmi?ti... Meclisten ?kan neredeyse her yasay? veto ederek, lkeye milyarlarca dolar kaybettirmi?ti.

Demek ki ?ahin Alpay lkeye ektirecek bir isim ar?yor.

ALPAY'A MMTAZ SOYSAL'I NER?YORUM

Bu isim kim olabilir?

Ben Mmtaz Soysal? neriyorum... Anayasaya Giri? kitab?n?n mellifi olan bu de?erli hukukuyu, sre iinde, anayasadan ?k?? fikriyat?n? savunurken grdk ve ok sevindik.

Uygun bir isimdir.

Hem vesayetidir, hem kat? devletidir, hem de piyasa ekonomisine kar??d?r... ektirme potansiyeli yksek bir devlet adam?d?r.

Sezeri aratmaz, ?sraille ili?kileri iyi tutar

Yaz?n?n tamam?n? okumak iin t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri