forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

huseyin-gulerceeGlen Cemaati'nin nemli isimlerinden Zaman Gazetesi yazar? Hseyin Glerce seim srecinden cemaatin drt nemli yanl?? yapt???n? syledi. 

30 Mart yerel seiminde Ak Parti'nin zafer kazanmas? Glen Cemaati'nin nde gelen yazarlar?n?n zele?tiri yapmas?na neden oldu. Seim srecinde Hkmete ynelik sert ele?tiriler ynelten Cemaatin yay?n organlar? seimden bekledikleri sonucu alamay?nca farkl? bir tav?r sergilemeye ba?lad?. 

?nternethaber.com'dan Hadi z???k'a konu?an Glerce'ye gre Glen Cemaati'nin yanl??lar? ?yle... 

1- Hizmet ba?tan beri yanl?? yapt?. Trkiye Cumhuriyeti Ba?bakan?'na sava? at?. Gezi'den itibaren Ba?bakan'a hakaret etmeye ba?lad?lar.

2- slubumuzu kaybettik. Namus bildi?imiz slubumuz. Biz bunu b?rakt?k hkmetle sava?a girdik, diyalo?u b?rakt?k at??mac? dil kulland?k.

3- Siyasalla?t?k. CHP iin kap? kap? dola??p oy istedik.

4- Hizmet hep o?unlukla hareket etti. Hep yle yoluna devam etti. ?lk defa o?unlu?un kar??s?na ?kt? ve kaybetti. Orjinalini kaybetti, yara ald?.

Glerce, Cemaat-?ktidar kavgas?nda, inananlar?n kullan?ld??? gr?n de savundu. Hizmet'e gnl vermi? insanlar?n bu hisse kap?ld???n? belirtti.

Glerce, 30 Mart'ta AK Parti'nin elde etti?i ba?ar?ya ra?men, yanl??ta ?srar?n srd?n belirtti ve ?unlar? syledi: Bu yanl?? Hizmet'i temsil vasf? olmayan ki?iler taraf?ndan yap?l?yor. ?nsanlar?n tan?d??? bildi?i Hizmet bu de?il. Hizmet yara ald?. Hizmet'i tan?nmaz hale getirdiler. ?nsanlar?n gveni sars?ld?. Ho?gr vard? bizde, diyalog vard? bizde, insanlar?n gnlne girmeyi istiyorduk. Biz ne yapt?k peki? Kap? kap? dola??p CHP iin oy istedik.

Glerce bundan sonras? iin de 'Cemaat ayarlar?na dnmeli' ifadesini kulland?.

Yaz?n?n tamam? iin t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri