forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

"Ayd?n Do?an, bir kez daha tarihi bir hata yapt?..."

Aktif .

aydin-doganAyd?n Do?an ve Do?an Grubu'nun AK Parti - Glen kavgas?nda ald??? pozisyonu de?erlendiren Yeni ?afak gazetesi yazar? Cem Kk Ayd?n Do?an'?n tarihi bir hata yapt???n? savundu. 


Ayd?n Do?an'?n a?k bir ?ekilde Glen cemaatinin yan?nda saf tuttu?unu savunan Cem Kk "Kendisi yeni Erol Simavi'dir. Art?k kendisi iin yolun sonu grnm?tr." diye yazd?. Kk, "Yak?n tarihimizde Erol Simavi'ler Cem Uzan'lar?n hali ortadad?r. Bari bundan ders alsayd? Ayd?n Do?an." diye yazd?. Kk'e gre, "30 Mart'tan sonra Ayd?n Do?an iin yeni bir dnem ba?layacak."

??te Kk'n yaz?s?ndaki ilgili blm ?yle... 

30 Mart bir varolma sava??. Ya darbeciler, cuntac?lar kazanacak ya da millet. Ya vesayet egemen olacak ya demokrasi. Ya darbeyi savunan medya kalacak ya da sivil siyasetin yan?nda yer alan medya.

Ayd?n Do?an karar?n? vermi?tir. Seilmi?lerin de?il vesayetin yan?nda oldu?unu gstermi?tir. Milli Gvenlik Kurulu dn milli egemenli?imizi tehdit eden paralel yap?lar zerinde gr?ld. Devlet art?k karar?n? verdi. Devletin iinde imamlardan ald?klar? talimatlarla yryen bu yap? bitirilecektir. M?T t?rlar?yla ilgili ba?layan soru?turma bunun ilk i?aret fi?e?idir. HSYK yasas?n?n imzalanmas? da yak?nda ba?layacak operasyonlar?n nn am??t?r.

Trkiye art?k bir ete gere?iyle kar?? kar??ya. Bunu devlet de ilan etmi? durumda. Ayd?n Do?an ke?ke paralel yap?n?n de?il, demokrasinin yan?nda dursayd?. Yak?n tarihimizde Erol Simavi'ler, Cem Uzan'lar?n hali ortadad?r. Bari bundan ders alsayd? Ayd?n Do?an. Kendisi yeni Erol Simavi'dir. Art?k kendisi iin yolun sonu grnm?tr.

Yaz?n?n tamam? iin t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri