forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Sina Kolo?lu

sina-kologluMilliyet Gazetesi TV yazar? Sina Kolo?lu, TMSF yönetimindeki SkyTürk360'ta ya?ananlar? yazm??. 

Kolo?lu yaz?s?nda Necef U?urlu'nun senoryosunu yazd??? "Döngel Karhanesi" adl? filme göndermelerde bulunmu?. 

"TMSF TELEV?ZYON YÖNETEMEZ

Hep akl?ma “Döngel Karhanesi” filmi gelir TMSF denince. O film, gayet güzel özetler durumu mizah soslu bir halde. Senaryonun gerçek halini SKYTURK360’ta görüyoruz. Batan ?irketi tekrar hayata döndürmekle onu kendi mal? gibi idare etmek aras?nda ince bir çizgi vard?r. TMSF’nin “Benim oyunca??m” hastal??? ilk de?il. Kral TV’de ya?and?. ?imdi SKYTURK360’ta ya?an?yor. Genel müdür Tolga Ali?o?lu ile anla?amam??lar. Yay?nc?l?k anlay???nda tabii ki.


Ali?o?lu’nun kanal? nas?l yönetti?i konusu sorun de?il. Sorun, TMSF’nin yeni patrona devredene kadar kanal? yeni oyunca?? gibi görmesi. ??i elden ç?karana kadar yay?nc?l?k taraf?nda sa?a sola “fazla bula?madan” i?i götürmesi."

Yaz?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri