forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

AHMET HAKAN'DAN FEHM? KORU'YA 'KANKALAR MECL?S?' CEVABI

Aktif .

ahmet_hakan_300Fehmi Koru'nun 'Kankalar Meclisi' yaz?s?na Ahmet Hakan'dan yan?t geldi. Ahmet Hakan, Fehmi Koru'ya mektup yazd? ve yeni Çete listeleri verdi...

 

Ahmet Hakan Hürriyet'teki yaz?s?nda ?unlar? kaleme alm??...

"...

Fehmi Abi...
Senin ad?na utand?m vallaha.
Nas?l utanmayay?m?
Muhbirlik yapanlar? ay?playan bir adam?n muhbir haline gelmesi kar??s?nda utan?lmaz da ne yap?l?r?
•••
Fehmi Abi... Madem bulan?k suda bal?k avlamaya merak sard?n.
Madem Soner Yalç?n'la sosyalle?mi? herkesi Ergenekon'dan içeri t?kt?rmak için i?taha geldin.
Madem ay?p, günah takmamaya ba?lad?n.
Madem "gülünç oluyorum" falan demiyorsun.
Madem ileri demokrasinin Senatör McCarthy'si sen oldun...
O zaman...
Olay? "Salomanje Çetesi" ile s?n?rl? tutma.
Al, ben sana malzemenin kral?n? vereyim, sen oya gibi i?le...
??te içinde yer ald???m gazeteci çetelerinin tam listesi.
•••
-SALOMANJE ÇETES?: E?er çete lideri H?ncal Uluç'un örgütsel yap? içinde hegemonya kurma güdüsü her geçen gün artmasayd?, bu çete hâlâ faaliyetini sürdürüyor olurdu. Ama olmad?. Çeteyi ilk önce Ali Saydam liderli?indeki "hücre" terk etti. Sonra ben, "Beyaz Saiomanjeciler Cephesi" diye bayrak açt?m ama pe?imden bir tek Ertekin geldi. K?sacas? sonu hüsranla biten bir macerad?r bu...
-KIZIL FASIL ÇETES?: Senin liderli?ini yapt???n "Ye?il Fas?l Çetesi"ne kar??, biz de "K?z?l Fas?l Çetesi" diye örgütlenmeye kalkt?k. Amac?m?z Ekrem Dumanl? gibi muhafazakâr gazeteciler ile Ahmet Çal?k gibi medya patronlar?n? dev?irmekti. ?ki nedenle ba?ar?l? olamad?k: B?R: Sponsor bulamad?k. ?K?: Samime Sanay'? ikna edemedik.
SUNSET ÇETES?: Bu Fehmi Koru'ya ihbar malzemesi çete, faaliyetini sürdürüyor. Lider kadronun tümünü aç?klayamam. Ama '"bir numara "n?n Ertugrul Özkök oldu?unu söyleyebilirim. Fakat bir sorunumuz var: E?er' Ertugrul Özkök, "Ben genel yay?n yönetmeni iken..." diye ba?layan hat?ralann? anlatmaya bu h?zla devam ederse, korkanm bu çete de da??lacak.
PAPERMOON ÇETES?: Bir dolmakalem üzerine edilen yeminle ba?lad? bu çetenin faaliyeti... Hedef: Cavit Ça?lar, Nail Keçeli, Ahmet Özal gibi isimler üzerinde doktrin çal??mas? yapmakt?. Her üç ismin de ikili oynad??? fark edilince örgüt faaliyetleri bir süreli?ine ask?ya al?nd?.
DELICATESSEN ÇETES?: Bu çetenin çelik çekirde?ini ?u isimler olu?turmaktad?r: Say?m Ç?nar, Buket A?ç?, Onur Ba?türk. Övünmek gibi olmas?n ama lider benim. Sempatizan kadrosunda ise EA, EZ, HG kod adl? gazeteciler yer al?yor. Her hafta sal? günü mesai saati içinde "Delicatessen" adl? mekanda yap?lan örgüt toplant?lar?, bazen Say?m Ç?nar'?n sebepsiz öfke krizine girmesi nedeniyle erken bitiyor.

http://www.hurriyet.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri