forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:447. Error 9: Invalid character
Yazdır

Ahmet Hakan'a bu yap?l?r m??

Aktif .

atilganbayar
At?lgan Bayar Ak?am'daki yaz?s?nda; "nemli olan, k?sa srede kapanacak olan bu ba?ar?s?z k?enin ihalesinin Ahmet Hakan'?n zerine kalm?? olmas?d?r." demi?...


Ertu?rul zkk, Ahmet Hakan'a bunu niye yapt??
Hrriyet'in 'G?ybet Forever' yazar? Ahmet Arsan prodksiyonu, Ahmet Hakan'?n karizmas?n? bir gnde s?f?rlad?.
Oysa, yaz?s? gzeldi.
Oysa, geldi?i evreyi a?m??, adresler zeri bir kimlik olmak zereydi.
Oysa, muhakemesi kuvvetli grnyordu.
Oysa, magazin malzemesi olmaktan neredeyse kurtuluyordu.
Oysa, sitcom oyuncusu de?il, senaryo yazar? olmaya ba?lam??t?.
Ne gerek vard?, Hrriyet'in en etkili yazar?n? bir gnde, herkesin kendisini konu?tu?u ama yaz?s?n? sallamad??? bir ?slami Paparazzi'ye evirmeye?
Ahmet Arsan yaz?lar?n? Ahmet Hakan yaz?yor veya yazm?yor. Bunun gerekli?i hi nemli de?il.
nemli olan, k?sa srede kapanacak olan bu ba?ar?s?z k?enin ihalesinin Ahmet Hakan'?n zerine kalm?? olmas?d?r.
Hrriyet, en etkili yazar?n?n itibar?n? imha etmi?tir.
Dost sz dinler mi bilmiyorum.
Ben onun yerinde olsam, kendim yaz?yorsam, derhal o gnlsz yaz?ld??? belli Ahmet Arsan yaz?lar?na son veririm.
Yok kendim yazm?yorsam, 'ya Ahmet Arsan gidecek bu gazeteden ya da Ahmet Hakan,' diye resti ekerim.
Habertrk gazetesi diyor ki; 'Ertu?rul zkk'n yerine Eyp Can Hrriyet'e yay?n ynetmeni olacak.'
Bu nerme; niye, 'Ertu?rul zkk'n yerine Ahmet Hakan yay?n ynetmeni olacak,' diye yaz?lam?yor?
Eyp Can'?n Hrriyet'e yay?n ynetmeni olmas? imkans?zd?r da ondan.
AK?AM

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri