forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com

AK PARTİ NEYİ GÖREMEMİŞTİR?


unal_bolattÜNAL BOLAT 

Amacımız bağcı dövmek değil… Üzüm yemek… Bireylerin gelişen olayları yorumlarken “şuurlu” olabilmesine katkıda bulunmak.***
Ülkelerin gündemlerini siyaset belirliyor.
Siyasi manevralar, açılımlar, yorumlar hem heyecanlı oluyor, hem çok su götürüyor.
Ama devletler siyaset üstü politikalarla uzun ömürlü oluyor.
Siyasetin rüzgar gülü olan ülkeler, yaz gülü gibi oluyorlar.
Günübirlik heyecanlara rağmen uzun ömürlü olamıyorlar.
Tarihin sayfalarında yer işgal edemiyorlar…
***
O bakımdan biz ısrarla, günübirlik olayları siyasetin heyecanına bırakıp gerçekten devlet olabilmek için gerekenler hakkında hatırlatma görevimizi yapmaya devam edeceğiz…
Evet…
Hükümetler siyasi heyecana bakarak dikkatini dağıtmamalıdır.
“Hükümet etme” dikkatini…
“Yönetme” dikkatini.
“Devlet olma” dikkatini kaybetmemelidir.
Ekonomik global krizler, İçte değişik isimdeki operasyonlarla baş döndüren çalkantılar, anayasa üzerindeki siyasi müzakereler ve çıkacak neticeler hükümetin olaylara tepeden bakabilme vizyon ve kabiliyetini sarsmamalıdır.
Bunlar hükümet olmanın elbette olmazsa olmazıdır…
Kabul…
***
Ama…
Diğer pek çok yazımızda olduğu gibi…
Yine aynı şekilde devletin bir başka görevine vurgu yapacağız…
Çok önemli bir görevine…
Ferdi koruma ve kollama görevine…
Devlet, vatandaşının sadece huzur ve güvenini sağlamakla görevli değildir.
Sadece iş adamına uluslar arası arenada ticaret hacmi oluşturmak da değildir?
Bankaları ve finans kuruluşları sayesinde istihdama yönelik krediler açmak da değildir…
Devlet…
Sağlığı da, Ekonomiyi de, Eğitimi de, Aileyi de, Kültürü de vb. asla ve kat’a bir diğerinden az önemseyemez…
Önememelidir.
Ama Devlet asıl ferdi ön plana alabilmeli, ferdi görebilmelidir…
***
Osmanlı İmparatorluğu bir Cihan Devleti idi…
Onunla övündük yıllar yılı…
Halen de övünüyoruz…
Elbette övüneceğiz…
Onların torunları olarak bu en doğal hakkımız…
Fakat… Osmanlı’nın nasıl cihan devleti olduğuna da kafa yoracağız …
Bu da devletin görevi…
Bu açıdan baktığımızda…
Bugün AK Parti hükümetinin Osmanlı’dan bakiye kalan ülkeler başta olmak üzere tüm dünya ile pozitif ilişkiler içersinde olma gayreti ve aldığı mesafe alkışlanacak bir başarıdır.
Düne kadar korkak ve içe dönük politika yapan, prostatlı tip politika anlayışı çöpe atılmıştır.
Hükümetin hemen her alanda devrim niteliğinde yaptığı açılımlara karşı gelen muhalifleri millet de kayda değer görmüyor.
Çünkü onlar bugünkü politikaları eleştirmek değil anlamaktan bile aciz durumdalar…
Yerine alternatif bir öneri getirmeden karşı gelmek anlamsızdır…
Dolayısıyla onlar “ah” “vah” etseler de değişim hükmünü icra edecektir…
Lakin…
***
Eğer bu hükümet Osmanlı gibi cihan devleti olabilmenin yolunda ise…
Haydi cihan devleti de değil devlet gibi devlet olma yolunda ise…
Bu…
Sadece iç ve dış politikada başarılı atraksiyonlar sağlanarak yapılan bir iş değildir…
Bunun bir de “fert” ayağı vardır…
Kimselerin dile getirmediği ve dillendirilemeyen ayağı…
Ve… Bir ülkede ferdin çözülemeyen sorunları artmışsa…
Fert sorunlarına çözüm aramada yalnız kalmışsa…
Ha deyince yanında devletini bulamıyorsa…
O devlet değil cihan devleti, devlet olamaz…
***
Çok yakında yaşanan bir örnek:
Geçtiğimiz günlerde bir anne… Çocuklarını okutmak için dershaneye gönderiyor…
Ama kriz sebebiyle altına imza attığı senetleri ödeyemiyor…
1400 TL olan borç, temerrüde uğruyor ve 5000 küsur lira oluyor…
(Bu ne biçim yasa ise böyle)
Anneyi, dava ediyorlar ve hapse atıyorlar… (Bu ne biçim hakim ise böyle?)
Annesini hapisten çıkartacak parayı aile hâ deyince bulamıyor…
Ve bu sorumluluk duygusuyla oğul,
“Bunlar benim yüzümden oldu” diyerek kendini asıyor…
Evet, intihar ediyor…
***
Bu sadece bir örnek…
Her alanda yüzlerce böyle örnek verebiliriz…
İnsanlar sorunlarıyla baş başa kalmış durumda… Her tarafını, kurumsal mecburiyetler çevirmiş…
Ödeyemezse “niçin?” diye soran yok…
Bastır faizi… Ardından temerrüdü… Nasıl olsa mevzuat izin veriyor…
Ödeyemezse kes elektriğini, suyunu, doğalgazını…
Ödeyemezse yapma okula kaydını…
Ödeyemezse verme sağlık hizmetini…
Ödeyemezse…
Dışla gitsin…
Ve vatandaşlar şu anda sahipsiz…   
Kurumlar “sorunsuz” insanların hizmetinde…
Sorunlu insana kimse bakmıyor…
İnsanlar bir çıkış yolu bulamıyor…
***
İşte bir devlette bunlar olmaz…
Hiçbir kurum çocuğunu okutmak için çaba harcayan anneyi böyle cezalandıramaz…
Buna hiçbir devlet izin veremez…
Hiçbir devlet “parası yok” yok diye vatandaşı asgari “insani haklardan” mahrum edemez.
İşte…
Anayasada bir değiklik gerekiyorsa, asıl değişiklik gereken yer burasıdır…
Ferdin korunmasıdır…
***
Bu hükümet global arenada çok başarılı rol kesmiştir…
İş dünyasına yön vermiştir…
Siyaseti tek düzelikten çıkartmıştır…
Ama “ferd”i henüz görmemiştir, görememiştir…
En kısa zamanda görenlerden olmaları dileğiyle…

unalbolat@hotmail.com


DKM ARŞİVİNİ GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'NİN 1998-2001 ARASINDAKİ ARŞİVİ İÇİN TIKLAYIN

DKM'NİN 2001-2003 ARASINDAKİ ARŞİVİ İÇİN TIKLAYIN

DKM'NİN 2003-2009 ARASINDAKİ ARŞİVİ İÇİN TIKLAYIN