Yazdır

CEM YILMAZ KAPORTACI OLSAYDI!

Aktif .

 Bizler sanatla ha??r ne?ir olan, sanat?n seviye boyutunu belirli bir izgi zerinde tutmaya al??an insanlar?z. Sanatla i?tigal etti?imiz iin de magazinle sanat?n i ie geti?i durumlardan pek de hazzetmeyiz.
Ama gnmzde ili?kiler yle karman orman ki, hangisi magazin, hangisi sanat anlayabilene a?k olsun!

Gndeme nce Hilal Cebeci geldi, ?imdi de Burcu Esmersoyun gzel olup olmad??? tart???l?yor yce medyam?z da, hani memlekette her ?ey t?k?r?nda ya, tart??acak konu bulam?yor olsa gerek, ondan m? eviriyor bu geyikler ne?

Burcu Esnersoy tamam da, Hilal Cebeciyi tan?yan?n?z var m?? A?kas? ben unutmu?tum kim oldu?unu ama yakla??k on ksur y?l nce miydi ne, kyl gzeli adl? ?ark?yla dikkatleri eken, sonralar? grntsyle rt?meyen ?k??, davran?? ve bir tak?m garipliklerle karizmas?n? s?f?rlayan kad?n!

?nsan?n sadece gzel olmas? yetmiyor, biraz da zek gerekti?inin en somut rne?i Hilal Cebeci. Yetenek de bir sre sonra i?e yaram?yor, o yetene?ini kullanamad?ktan sonra

Gemi?te yapt???samal?klar?na yeni bir halka daha ekledi Cebeci...

Uzun sredir gndemde yoktu. Tam da unutulup gidecekti ki, hangi ak?l hocas? fikir verdiyse, bir televizyon program?nda Cem Y?lmaz ile yatmak istedi?ini cesurca(!) dile getirdi.

Cesarete bakar m?s?n?z? Cem Y?lmaz ile yatmak, onunla bir gece geirmek ve sabah onun kollar?nda uyanmay? hayal etmek!

Byle bir espriyi Cem Y?lmaz dahiinsan?n a?layas?gelir vallahi... ?imdi konuya bir ba?ka a?dan bakal?m:

Cem Y?lmaz bu lkenin en nl isimlerinden biri de?il de tezgahtar, bakkal ?ra?? ya da bir kaportac? olsayd?, Hilal han?m ona ayn? oranda hayranl?k duyup, geceyi birlikte geirmeyi arzular m?yd??

?nsan?n, yaz?k diyesi geliyor ya, o bile yak??m?yor Hilal Cebecinin d?t? duruma.

Oysa gerek anlamda mzik yapmak dururken, konserlerde hayranlar?n? selamlamak, belki sinema ya da tv dizilerinde sanat?n? icra etmek(!) varken nas?l bu kadar baya?? olabilir bir insan!

Burada Cem Y?lmaz?n tavr?n? da merak etmiyor de?ilim, amma ve lakin Y?lmaz da bu asiste (say?ya giden pas) pek de itibar edece?ini sanm?yorum. Sonuta erkektir, Hilal bac?m?z gzel ve seksi bir karakter, ona tav olup zokay? yutar m?, bilinmez.

Cebeci, Cem Y?lmaz?n poplaritesinden yaraland??? a?ikrken, onu arzulayan ve geceyi birlikte geirmeyi, yatmay? (uyuma anlam?nda:-) d?leyen tezghtar, bakkal ?ra?? ve kaportac?, hatta f?r?nc? ve camc? kalfalar?n?n oldu?unu sat?r aras?nda an?msatmay? kendime bor biliyorum(!)

Cem Y?lmazla yatmak kolay, s?k?yorsa teki vatan evlatlar?yla yats?n da, Hilal bac?m?z?n nam? yrsn :-D

suatsh@gmail.com

Suat Oktay ?enocak
"?nSanat Derne?i"

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri