Yazdır

Kepaze Kay??? medya

Aktif .

NECEF U?URLU - KAYDA GES?N

Somada bir kad?n bekliyor. ?eride e?i, o?lu  ve karde?i var. Somay? anlatman?n daha kestirmesi yok. Ekranlarda bu ac? gnde  bile susmas?n? bilmeyenler var.

Profesr  tatl? Bir lmden bahsediyor, Nagehan Al? Bolivya  alt?n madenlerinin  16. yy daha beter oldu?undan bahisle ne diyor belli de?il .

Bir ba?ka hukuku car car Fevzio?lu ile didi?iyordu ekranlarda , Ba?bakana akl? s?ra arka ?k?yor , gz dnm? halde .

Son noktad?r  Kepaze  Kay???na dnen medyada.

Kepazenin bir di?er anlam? da  ?spanyol ca kafelerin oldu?u yer , medyam?z?n haline cuk oturur.

Grafik , ileri teknoloji falan filan dn gece getim onlardan illstrasyonla bile izip izah edemediler durumu, laf olmay?nca kabak buday?p samalad?lar.

Medyan?n  ne haberleri ne  dizileri   bu lkenin    ac?lar?n?,  sevinlerini dile getirebildi.

Bu lkenin dramalar? ;  itirazlar?  bu itirazlardan, isyandan ?kabilecek umutlar? neremedi  .

yksz olan bu topraklar?n  insanlar? de?ildi, bu ykleri yazamayan korkak televizyonlard? , yap?mc?lar? saym?yorum bile  ne ?smarlan?rsa  onu yap?yorlar  .

Benim projem diye diziden apartma i?le ben yazd?m diye  utanmadan ortalarda gezen TV yneticilerinin  oldu?u yerde ne k?zaca??z yap?mc?lara onlarda Ta?eron ve madenleri  oktan patlad?.

Korkaklar lkelerinin  yklerinden  korktular , bu ykler olmay?nca  diziler , neremedi, uyaramad? .

yksz medyan?n gnah? ta??namaz halde.

?imdi bir byk ulusal ac? istismara a?k bu medya zihniyetiyle .

Elli tane siyasi dan??manla drama yapt?lar ,  ekilen siyasi ac?lar?  anlatmak yerine  ortalama bulmaya al??an perdelemeyle , ne ?i? yans?n ne kabap  , devrimcisi, lkcs heder olmu? genli?in ac? ya?amlar?n? onlar?n ac? dolu hikayelerine sayg?s?zca melodramlara evirdiler  ac?lar? .

Pislik bunlar.

Bu diziler tutmay?p , paray? ?kartamay?p kald?r?l?nca  yaratt?klar? jnlerin arkas?ndan a?layan mahalle k?zlar? b?rakt?lar , hepsi bu.

Bunlar?n m? umuru olacak Soma, olsayd? zaten Olmazd? Facia. 

Kahramanlar sa?lam yklerden ?kar, ve gerekler ykle?tirilmedike kahramanlar? ya?atamazs?n?z.

Can?m oyuncular?n ise  kolu kanad? k?r?k, uzun zamand?r ykszler .


Medya kahramanlar? var art?k , bak?n medyada nas?l yer al?yorlar : 

Yeni Ya? kutlamas? 

Veda

?nzivaya ekilme

Srpriz proje 

Dn?

AVM de al??veri? yemek

Ni?an

Bir ba?ka medya maymunuyla yakalanma 

Ayr?l?k

Evlenme

Evlilikte her ?ey yolunda pozlar?, ne luzum zaten normal insanlar h?r ?karmaya evlenmez....

Derken bo?anma

Yeni sevgiliyle el ele AVMde ....

 

Tam Kepaze Kay??? oldu medya .

Haberleriyle , dizileriyle.

yle bir Kepaze Kay??? ki ,

Krekleri  bo?a ekilen.

En gzel szleri bir dostumuz  yollam??

Soma iin hepimizin ba?? sa? olsun.

Allah hepsine en gzeliyle muamele etsin diyor 

Kar??s?nda dilimin tutuldu?u bir ac?da bana  Amin dedirtiyor  minnettar?m.

sevgiyle

necefugurlu@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri