forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

umur_taluUmur Talu, 2001'deki byk tasfiyeyi yazm??. Yaz?lar?na son verilenlerden ki?inin, Sekin Tresay, Zeynep Atikkan veUmur Talu'nun ortak bir zelli?i vard?.
TGC Ynetim Kurulu'ndayd?lar ve o gnlerde zerinde f?rt?nalar kopan RTK kanununa ok sert muhalefet ediyorlard?...
Kanunun meclisten gemesi iin ise Do?an Medyas? btn gcyle ykleniyordu. Zaman?n Ba?bakan? Blent Ecevit, yard?mc?lar? Mesut Y?lmaz ve Devlet Baheli de destek veriyordu kanuna... Kanuna muhalif sesler ise susturuluyordu. Do?an gaetelerinde yazan ve kanuna muhalefet eden baz? isimlerin sesi bir sre sonra ?kmamaya ba?lam??t?. (Bak?n?z Oktay Ek?i'nin o gnlerde yazd?klar?na)
Muhalefetini srdrenlere ise ba?ka bir yntem uyguland?.
Bu hat?rlatmadan sonraUmur Talu'nun bugnk yaz?d?klar?n?okuyal?m...
Torna tasfiye
FEHM? Koru, Taha K?van olarak iki gn Yeni ?afakta medyada tasfiye stne yazd?.
Bilhassa, Hrriyet ynetmeninin Bizde tasfiye istiyorlar modunda ?st?rab?na kar??l?k...
Bilakis, esas o grupta yap?lm?? tasfiyeleri hat?rlatt?.
Tasfiye olunca mevzu, ok say?da ba?ka dostla birlikte ad?m da geivermi?...
2001deki tornadan ?km?? tasfiyelerde.
ok isim vard?, belki birbirinden ok farkl? sebepler de.
Ama ismin ortak bir zelli?i vard?:
Hrriyetin eski genel yay?n ynetmeni Sekin Tresay, Hrriyet yazar? Zeynep Atikkan ve Milliyetin eski genel yay?n ynetmeni, yazar? Umur Talu!
Biz mz birden, Trkiye Gazeteciler Cemiyetinin 11 ki?ilik Ynetim Kurulundayd?k.
Trkiye Gazeteciler Cemiyeti de, byk medya grubunun ynetim kurulu yeleri taraf?ndan haz?rlan?p iktidar koalisyonu ynetimlerine sipari? edilmi? bir kanuna muhalefet ediyordu.
Hem medya sahiplerinin mlkiyet ve ihale imknlar?n? geni?leten...
Hem de gazetecilere hapis cezas? getien bir paket.
Ve bence dnyada ve Trkiye bas?n tarihinde gelmi? gemi? en iyi makyaj temizleme malzemelerinden bir sre.
Boyalar?n, rimellerin, maskelerin, all?klar?n, pulluklar?n yerlere serildi?i bir dnem!
Cemiyet d???nda da zaten, her ortamda bu kanuna kar?? yaz?yordum, konu?uyordum...
Ama Cemiyet i patronaj takmasa da, mesela dnemin Cumhurba?kan? ciddiye al?yordu ve Sezer de kanuna kar??yd?... Bugnk AK Parti (ve Saadet) kadrolar?yla birlikte.
Bir de Mecliste iki drst adam, hkmetlerine ve partilrine tav?r koyan DSPli gazeteci Milletvekili Ulu Grkan ile ANAPl? diplomat Milletvekili Mehmet Ali ?rtemelik!
Gerisi hakikaten hikyeydi.
Byk Mecliste, byk medyada, Hrriyet, Milliyet ve o devrin Sabah?nda, demokrat?nda da cumhuriyetisinde de, zgrlksnde de isyac?s?nda da tam bir arazi sessizli?i, tam bir parmak ocuk uysall???, tam bir rehine ruhu!
Asgari vicdani haf?za olsa, hi bir lkede hi bir byk gazeteci rgt, ynetim kurulu yesinin birden byle bir nedenle i?lerinden kovulmu? olmas?n? unutmaz!..
Ama Trkiye, biliyorsunuz, taraf? denizle evrili bir bal?k haf?za lkesidir zaten!
Neyse...
Taha K?van?n ?u yazd??? da do?ru:
Biz mz zellikle, sadece kovulmakla kalmad?k, i? de bulam?yoduk.
Kartel danteldan tel duvar rm?t her yere.
Sa?olsunlar, Cumhuriyet Gazetesi ve ?lhan A?abey mesela, kovulmu? bir ok isme, kar?nca karar?nca k?e at?lar, i? verdiler...
Sadece biz tek kelimelik yer bulamad?k.
O kadar ba??ms?z, cumhuriyeti, demokrat bir durumdu yani.
O kadar yasak, o kadar tasfiye, o kadar tornadan ?km?? bir medya!
(Bir tek, o dnem nce Bahe?ehir niversitesin de, sonradan da yaz?lara kar??mama gvencesiyle Starda yer bulabildim.)
Ben ?u saatte, daha derin, daha kadim tasfiye ve i?sizli?e mahkm onca eski ve ya gen meslekta? varken, bundan yak?namam.
Ama, tasfiyelere kar?? cesaret timsali bir Hrriyet genel yay?n ynetmeni mevcutken fani mrmzde, hakikati burnuna dayamaktan da kendimi alamam.
O burun ne kadar uzun, ne kadar ?i?kin, ne kadar pi?kin olursa olsun!
Bas?n zgrl? filan senin i?in de?il, zahmet edip kendini yorma; tamam m? glm!

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri