forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

AYDIN DO?AN'IN GAZETELER? CEZA'YA ?SYAN ETT?!

Aktif .

Maliye'nin hisse sat??lar?yla ilgili i?lemlerden dolay? Do?an Yay?n Holding'e 3 milyon 755 milyon liral?k ba?ka bir ceza kesmesi Do?an Grubu gazetelerini isyan ettirdi.
Do?an Grubu'nun amiral gemisi Hrriyet, srman?etten; "Dnyada e?i grlmemi? ceza: 3.755.000.000 TL" ba?l???n? atarken, ?u detaya yer verdi:
Maliye Bakanl???, Do?an Yay?n Holdinge ba?l? ?irketlerin hisse de?i?im i?lemlerini, muafiyetleri tmyle hie sayarak, ortada al?m sat?m varm?? gibi de?erlendirerek, 3.8 milyar liray? bulan Maliye tarihinde grlmemi? yeni bir vergi cezas? yazd?. DYH Ba?kan Yard?mc?s? Soner Gedik, Bu i?lemde kasam?za tek kuru? girmedi. Ceza, kontrolrlerin ki?isel yakla??m?ndan kaynaklan?yor dedi.
Milliyet haberi, "Maliye, DYHnin drt ?irketine 3.76 milyarlira ceza kesti" ba?l???yla duyururken, haberde ?yle denildi:
Trkiye tarihinde grlmemi? byklkte olan bu ceza, ?irketlerin hibir kazan, gelir veya kr iermeyen devir i?lemlerinin, yasan?n tan?d??? muafiyetlere ra?men, sbjektif yorumla, s?radan hisse sat??? say?lmas?na dayand?r?ld?.
Do?an Grubu'nun di?er nemli gazetesi Vatan "Bu neyin cezas?" derken, Radikal ise; "Grlmemi? ceza' yorumunda bulunmu?..
??TE HABERLER
ceza_hurriyet
ceza_radikal
ceza_vatan
ceza_milliyet


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri