forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Halit Ergenç

halit-ergenc-hakaret

Gezi Park? eylemleri sosyal medya üzerinde görülmemi? bir dezonfarmosyana dönü?ürken, Halit Ergenç'e yap?ld??? söylenen hakaret içerikli pankart?n fotomontaj oldu?u ortaya ç?kt?. 

EM?NE ERDO?AN’A KÜFÜR, HAL?T ERGENÇ'E A?IR HAKARET

Taksim’de, Ba?bakan Erdo?an’?n e?i Emine Erdo?an’a a??r küfür içerikli baz? pankartlar ve duvar yaz?lar? göze çarp?yor. Üstüne üstlük bu pankart? sosyal medya üzerinden binlerce ki?i birbiriyle payla?t?. 

Dün internet sitelerinde ve sosyal medyada oyuncu Halit Ergenç'e yönelik ba?ka bir hakaret içerikli bir pankart payla??l?yordu. Pankart'?n Ba?bakan Erdo?an'? kar??lamak için havaalan?na gidenlerin açt??? söyleniyordu. 

PANKART FOTOMONTAJ ÇIKTI

Kalabal?ktan birinin elinde ta??d??? iddia edilen pankartta, Gezi eylemlerine destek veren Halit Ergenç’in e?i Bergüzar Korel’e hakaret edilen bir yaz? bulunuyordu.

?ki gündür konu?ulan bu pankart?n photoshopta montaj yap?ld??? oldu?u ortaya ç?kt?. Erdo?an’?n e?ine hakaret edilen pankart? gölgelemek için yap?ld??? izlenimi uyand?ran bu pankart?n fotomontaj oldu?u ilk ba?ka farkedilmiyor ancak biraz detayl? bak?nca çok amatörce yap?ld??? anla??l?yor. 

??te photoshopla bu hale getirilen pankart 

halit-ergenc-hakaret

halitergenc-hakaret

 Üstüne üstlük çok say?da internet sitesi bu pankart? yay?nlad?. Vatan Gazetesi'nin internet sitesi 'Bu ne terbiyesizlik' ba?l???yla haberi duyurmu?tu. 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri