forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Cem Ayd?n

cem-aydin

Do?u? Yay?n Grubu CEO'su Cem Ayd?n, Gezi Park? eylemleriyle ilgili olarak medyaya yönelik ele?tirileri de?erlendirdi...

Ayd?n, Do?u? Yay?n Grubu çal??anlar?na hitaben yapt??? aç?klama ?öyle...

"DENGES?ZL?KLER ?Ç?NDE DENGE ARAYI?I MEDYAYI BU HALE GET?RD?"

"Ya?anan son geli?melerin tüm medyay? oldu?u gibi NTV çal??anlar?n? üzdü?ünün de fark?nday?m. Ele?tiriler büyük oranda hakl?d?r. Bunu herhangi bir nedenle de?il vicdan?mla söylüyorum. Mesleki sorumlulu?umuz aç?s?ndan bize dü?en, olan? oldu?u gibi vermektir. Dengesizlikler içinde denge aray??? tüm medyay? oldu?u gibi bizi de etkiledi. ?zleyicilerimiz ihanete u?ram?? gibi hissetti, bu konuda onlar? haks?z bulmak mümkün de?il."

Ya?anan s?k?nt?lar konusunda izleyicilere ve DYG çal??anlar?na bir özür borcu oldu?unu söyleyen Ayd?n ?öyle devam etti:

"?nsanlar haber almak istediklerinde bunu bizden almal?d?r çünkü aksi takdirde büyük bir bilgi kirlili?i ya?and???n? görüyoruz. NTV toplumun bütün kesimlerinin hassasiyetini ve evrensel habercilik ilkelerini gözeterek haber kanallar? aras?ndaki öncülü?ünü sürdürecektir. Bu izleyicimizle olan güven ili?kimizi tazelemek için bize bir f?rsatt?r. Her zamanki gibi i?imizi en iyi ?ekilde yapaca??z."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri