forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

provokasyonK?e yazarlar?, ?ark?c?lar, oyuncular Hepsi Taksim'deki olaylar?n fitilini Twitter'dan ate?ledi. Kamuoyunun yak?ndan tan?d??? isimler k??k?rt?c? 'tweet'leriyle gerginli?in daha da artmas?n? sa?lad?!

Taksim'de ya?anan ?iddet olaylar? s?ras?nda ok say?da medya figr sosyal medyada eylemcilere destek veren mesajlar ya?d?rd?. ?ark?c? Hande Yener, 'Bu olaylardan sonra konser yapamam' derken oyuncu Mehmet Ali Alabora ise meselenin sadece Gezi Park?'ndaki a?alar olmad???n?, 'Mesele sadece Gezi Park? de?il arkada?. Sen hl anlamad?n m?? Haydi gel' mesaj?n? yazd?. Ahmet Kural ise, 'Sanki uyursan ihanet edecekmi?sin gibi hissediyorsun de?il mi' diyerek 'Diren Gezi Park?' etiketini payla?t?.

LMEK ??N GZEL B?R GN

?ark?c? Asuman Krause, '3 a?a iin hale bak diyen ?erefsizler, 3 a?a iin direnmek, 5 torba kmre namusunu satmaktan iyidir' ?eklindeki mesaj? payla?t?. ?ark?c? Glben Ergen ise 'Mesele a?alar de?il. lke birikmi? tm isyanlar?n? d??a vuruyor' dedi. Devlet Tiyatrolar? sanat?s? Bahtiyar Engin ise, 'lmek iin daha gzel bir gn olabilir mi? ?kinci kurtulu? mcadelesinin ilk ?ehitlerinden olmak var gnn sonunda' ifadelerine yer verdi.

'REKLAM VERMEY?N'

K?e yazarlar? da eylemlere sanal alemden destek verdi. Radikal yazar? Cem Mumcu, reklam verenlere seslenerek, reklamlar?n? durdurmalar? gerekti?ini syledi. Ay?e Arman ise 'Ne varsa genlerde var' diyerek bir canl? yay?n arac?na zarar veren eylemcinin foto?raf?n? payla?t?.

'BM MDAHALE ETS?N'

Polis'in Taksim Meydan?'ndan ekili?ini '1. raund al?nd?' olarak nitelendiren Gazeteci Yazar Ece Temelkuran, 'Ma yeni ba?l?yor, ?eklinde 'tweet' atarken, Maya Arakon, 'Polis Taksim Gezi Park? savunucular?na sald?r?yor birok yaral? ve hatta len insanlar var' diyerek BM'nin Trkiye'ye mdahale etmesini istedi.

 

'Aylin'i bile ldrdler 

Gezi Park?'nda ?kan olaylar?n hemen ard?ndan "lm" haberleri ile vatanda?? soka?a a??ran nller, iddialar?n as?ls?z ?kmas?n?n ard?ndan bir a?klama yapmad?.

Gezi Park?'nda a?alar?n kesilmesini engellemek iin sosyal medya zerinden organizasyonlar yap?ld?. Organizasyon sonras? Gezi Park'?nda polisin mdahalesini sert bulan vatanda?lar, durumu tekrar protesto etmeye ba?lad?. Olaylar?n ba?lad??? ilk gece birok kesimin sa?duyu a?r?s?na kar??l?k baz? nllerin vatanda?lar? soka?a dkebilmek iin birok as?ls?z iddiada bulunmas? dikkat ekti. lm haberlerine varacak kadar iddialarda bulunan nller, gsterilerde yaralanan Aylin adl? bir gen kad?n?n ld? haberlerini yayd?. Olaylar?n zerinden 4 gn gemesine ra?men herhangi bir lm haberi gelmezken, nllerin "lm" haberlerini ald?klar? kaynaklar merak konusu oldu.

Haber7.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri