forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Nas?l provokasyon yapt?klar?n? detaylar?yla anlatt?lar!

Aktif .

twitter-mesajBa?lang?çta bir çevreci eylemi olarak ba?layan Gezi Park? protestolar?nda insanlar?n nas?l galeyana getirildi?inin detaylar? ortaya ç?k?yor. 

Özellikle twitter'da gerçekle hiç alakas? olmayan ve onbinlerce ki?i taraf?ndan payla??lan mesajlar?n, olaylarla hiç alakas? olmayan ve oturtu?u yerden yalan yanl?? bilgiler üreten ki?ilerin elinden ç?kt?. 

?nci sözlü?ün (www.incisozluk.com) bir editörü, olaylarla hiç alakas? olmad??? halde yazd??? yalan twitlerin onbinler taraf?ndan payla??ld???n? dalga geçerek anlatt?. 

Ba?ka bir yorumcu da '?ç sava? ç?karaca??z' diye yazarken, bir ba?kas? da 'Mal lan bunlar' yorumu yapt?...

??te o yaz??malar... 

eksisozluk.jpg

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri