forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

guldal-mumcu1993'te suikast sonucu öldürülen U  ?ur Mumcu'nun e?i Güldal Mumcu'dan önemli aç?klamalar geldi.

1993'te bir suikast sonucu öldürülen U?ur Mumcu'nun e?i Güldal Mumcu suikasti ara?t?ran Savc? Co?kun'un kendisine,''Üstüme gelmeyin devlet yapm??t?r, siyasi iktidar isterse çözer A' dedi?ini er de canl? yay?nda anlatt?.

CNN TÜRK'te yay?nlanan Ayk?r? Sorular a kat?lan Güldal Mumcu, o dönem olay?n ilk savc?s? Ülkü Co?kun'un görevini yerine getirmedi?ini söyledi.

SAVCI: BU ??? DEVLET YAPMI?TIR

Bu olayda en dramatik nokta 18 ?ubat'ta bilgime ba?vurmak için gelen ilkDGM savc?s?Ülkü Co?kun, olay?n ilk savc?s? bir kere ben olay? ayr?nt?lar?yla anlat?yorum. 'Bunlar ayr?nt? geçiniz' diyor. Üç patlama duydum diyorum. 'Bunlar ayr?nt? geçiniz' diyor. 'Üstüme gelmeyin Güldal Han?m bu i?i devlet yapm??t?r. Siyasi iktidar isterse Devlet çözer' dedi. Bas?na söylerseniz yalanlar?m dedi. Biz bu dilekçemizi veriyoruz.

MSB "DEVLET SIRRIDIR" DED?

Adalet Bakanl??? soru?turma aç?yor. Yani savsaklad???n? söylüyoruz. O da rapor düzenliyor, müfetti? görevlendiriyor. Disiplin cezas? verilmesi üzerine rapor haz?rl?yorlar. Ülkü Co?kun asker oldu?u için Milli Savunma Bakanl???'na bu raporu yolluyorlar. Milli Savunma Bakanl??? 'ben disiplin cezas?n? uygulamayaca??m' diyor. Neden uygulamayaca??n?z? sordu?umuzda 'devlet s?rr?d?r' dediler ve ceza vermediler. 

Bu video Adobe Flash Player'?n son sürümünü gerektirmektedir.

Adobe Flash Player'?n son sürümünü indirin.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri