forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

startvDo?u? Yay?n Grubu ile Do?an Grubu aras?nda Star TV'nin sat???yla ilgili mütabakata var?ld?. Do?u? Grubu TVen ad?yla bir e?lence kanal? haz?rl??? yap?yordu. 

Do?an, 391 milyon lira de?er biçti?i Star TV'yi 6 sene önce TMSF'den 305 milyon dolara sat?n alm??t?. 

Medyatava.com'un haberine göre, Do?u? ile Do?an Grubu 10 gündür Star üzerine görü?üyordu. Geçen hafta görü?melerin sonuna gelindi ve Do?u? Grubu Star'? sat?n ald?; ön protokal imzaland?. 

Peki ?imdi ne olacak? Do?u? Grubu e?lence kanal? TVen'i nas?l açacak; Star'?n dizileri, programlar? yay?nlanacak m?; U?ur Dündar ve ekibi de Do?u?'a geçecek mi, ?ampiyonlar Ligi maçlar?n? da ald?lar m?, personel ne olacak? 

GENEL MÜDÜR CEM AYDIN OLACAK

Star'?n Genel Müdürü, Do?u? Yay?n Grubu Genel Müdürü Cem Ayd?n olacak. Ayd?n, Star'daki kadrolarla kendi ekibinden kadrolar? birle?tirecek.
Star anla?ma tamamland?ktan sonra Do?u? Medya'n?n Do?u? Medya Center'da yap?lan yeni stüdyolar?ndan yay?n yapacak ve Do?u?'la anla?an Star kadrosu da buraya ta??nacak. 

TVEN ?Ç?N HAZIRLANAN D?Z?LER STAR'DA OLACAK... 

Do?u? yeni kanal? için imza att??? tüm i?leri Star'da ekrana getirecek.
Behzat Ç.'nin yeni bölümleri Aral?k'tan, Muhte?em Yüzy?l ise Ocak'tan itibaren Do?u? yönetimindeki Star'da ekrana gelecek.

STAR HABER EK?B? DO?AN'DA KALIYOR

Star Ana Haber'i haz?rlayan U?ur Dündar ve ekibi Do?an Grubu'nda kalacak. Y?lmaz Özdil ve U?ur Dündar, Hürriyet'teki yaz?lar?na devam edecek. 

50 ki?ilik haber ekibi Do?an Grubu'nda kalacak, Kanal D ve CNN TÜRK'te görevlerine devam edecekler.

SATI? BEDEL? 391 M?LYON TL... 

??te Do?an Holding'ten gelen aç?klamadan bölümler:

Dolayl? ba?l? ortakl???m?z I??l Televizyon Yay?nc?l?k A.?. (Star TV)'nin 391.500.000, -TL olan ödenmi? sermayesinin %99, 99'unu temsil eden beheri 1, -TL nominal de?erli hisse senetlerinin tamam?n?n sat??? ve devri konusunda Do?u? Yay?n Grubu ile görü?melere ba?lan?lmaktad?r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri