forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

HANG? ARA?TIRMA ??RKET? EN DO?RU TAHM?N? YAPTI?

Aktif .

soru_isareti_masaDün yap?lan seçimin resmi olmayan kesin sonuçlar? belli oldu. Ak Parti yüzde 49.9, CHP yüzde 25.9, MHP ise yüzde 13 oy ald?. Baz? ara?t?rma ?irketleri ise gerçe?e yak?n tahminde bulundu.


Fehmi Koru, Taha K?vanç kö?esinde anket ?irketlerinin son yay?nlad?klar? sonuçlar? yay?nlam??... ??te sonuçlar...

A&G, bilindi?i gibi, Adil Gür'ün ba??nda bulundu?u ?irket... A&G'nin son hafta içinde elde etti?i bulgu (yüzde olarak ve toparlama yoluyla) ?uydu: AKP 48, CHP 29, MHP 13...

Mustafa ?en'in ba??nda bulundu?u GENAR ?irketinin 30 May?s - 4 Haziran tarihleri aras?nda gerçekle?tirdi?i anketin "12 Haziran günü sand?k ba??na gitti?inizde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna verilen cevaplar ?öyleydi: AKP 47.7, CHP 26.2, MHP 13.8...

Sand??a dü?ecek oyu en iyi tahmin edebilmek amac?yla Konda ?irketi, 3 - 5 Haziran tarihleri aras?nda alana ç?kt? ve seçime k?sa süre kala ?u sonucu aç?klad?: AKP 46.5, CHP 26.8, MHP 10.8... Konda yöneticilerinden Tarhan Erdem TV ekranlar?nda MHP'nin baraj çizgisine çok yak?n durdu?unu söyledi.

MHP'nin baraj sorunu oldu?unu dü?ündüren bir anket Andy-Ar ?irketi taraf?ndan seçime on gün kala aç?kland?. Andy-Ar'?n ara?t?rmas?n?n sonucu ?u: AKP 52.3, CHP 24.8, MHP 9.8...

Prof. Özer Sencar'?n ba??nda bulundu?u MetroPoll ?irketinin 28 - 29 May?s tarihlerinde yapt??? anket ilginç bir sonuç vermekte. MetroPoll yüzde 15'i bulan karars?zlar, protestocular ve cevap vermeyenleri i?in içine katmay?nca ortaya ?öyle bir tablo ç?kt?: AKP 34.8, CHP 23.1, MHP 15.9... MetroPoll'e göre muhtemel tablo ?öyle olacak: AKP 44-48, CHP 26-28, MHP 13...

Konsensus ara?t?rma ?irketi de Habertürk gazetesi için yürüttü?ü ara?t?rman?n en taze sonuçlar?n? on gün kadar önce aç?klad?. AKP 48.6, CHP 28.3, MHP 11.5... (Zaman Gazetesi)

Koru, ANAR'?n sonuçlar?na kö?esinde yer vermemi?...

Onu da biz verelim...

AK PART?:49,4, CHP:25,2, MHP:%13, BA?IMSIZLAR:%7, SP:%1,7, HAS PART?:0,6...

Bu sonuçlara bak?nca görülüyor ki seçim sonuçlar?n? en iyi tahmin eden ?irket ANAR oldu...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri