forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

AK PART?'YE OY VERENLER 'APTAL' MI? MUHAL?F KOMEDYENLER ?? BA?INDA...

Aktif .

ugurdundar_mujdatgezenStar TV'de yay?nlanan Arena Program?na kat?lan tiyatrocu Müjdat Gezen, Aziz Nesin’in bir zamanlar söyledi?i, "Türkiye'nin yüzde 60'? aptal" sözüne gönderme yaparak, “Bir ankette AKP yüzde elli ç?km??. Asl?nda Aziz Nesin kriterine göre yüzde 60 ç?kmas? laz?m” dedi.

Program?n di?er konuklar?, Levent K?rca ve Y?lmaz Özdil, Gezen'in bu sözüne kahkahayla kar??l?k verdiler...

U?ur Dündar ve Nedim ?ener’in haz?rlay?p sundu?u Arena program?, hükümete muhalif olarak tan?nan komedyen ve gazetecileri bulu?turdu.

Son seçim anketlerinde Ak Parti'nin yüzde 50 ç?kmas?n? diline dolay?n Müjdat Gezen, “Türkiye’de hep bir seçim anketi yap?l?r. Hangisi önde gidiyor nedir senin bu konuda dü?üncen” diyerek Özdil’e sordu. Özdil de anketlere inanmad???n? çe?itli örneklerle aç?klayarak “Mesela bir ankette Turgut Özal’? Türkiye’nin en yak???kl? adam? seçtiler” dedi.

Bunun üzerine Gezen, “Yeni yap?ld? bir tane AKP yüzde elli ç?km??. Asl?nda Aziz Nesin kriterine göre yüzde 60 ç?kmas? laz?m” dedi. Kat?l?mc?lar?n kahkahalarla kar??lad??? cümleye Özdil, “Ben yüzde 250 bekliyorum” diyerek dalga geçti...

U?ur Dündar da “?talya’dan bahsediyorsun de?il mi ?” diyerek gülmeye devam etti. Bunun üzerine Gezen, “Tabi tabi Hakepe” diye yan?t veriyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri